pondělí 30. dubna 2012

Spankingový soud a čarodějnictví II.

A tak byla soudkyně SarikaV přivlečena na místo pro obžalované a začal její výslech.
Soudce Aryon prohledal kabelku, která evidentně patří obžalované, a objevil v ní nejen několik magických kamenů, ale také čarodějnická příručka.
Soudkyně SarikaV však tvrdošíjně odmítala to, že by kabelka byla její.
Jak všichni známe z povinné literatury pro SM pozitivní jedince, tedy z filmu Kladivo na čarodějnice, dalším bodem čarodějnického procesu je vždycky hledání čarodějnických znamének na holém těle obžalované.
No a právě k tomu teď dochází. SarikaV byla přivlečena ke kříži, upoutána za ruce na kříž čelem ke kříži, její záda byla obnažena a všichni soudci se nadšeně vrhli na hledání znamének na holém těle SarikaV.
Jako důkaz čarodějnictví by soudu stačilo pět znamének, ale soudci jich brzy našli víc.
SarikaV se však stále nemíní k čarodějnictví přiznat. A tak nastupují kožené důtky, které pravidelně dopadají na obnažená záda i pozadí SarikaV.
Ale ďábel už je hluboko zakořeněn v těle SarikaV a SarikaV se nemíní přiznat.
A tak dochází na metlu vyhánějící z pekla. SarikaV je přivlečena k pranýři, její ruce a hlava jsou znehybněny v pranýři, její krásné šaty jsou vyhrnuty přes hlavu, kalhotky staženy a ke slovu přichází pravá březová metla, která na holých půlkách brzy vykresluje jasně červené stopy.
Nevím, kdo z vás dostal březovou metlou, já tedy ne, ale mohu vás ujistit, že je to hodně drsný nástroj.
SarikaV se ale stále k čarodějnictví nepřiznává. Souboj s ďáblem je někdy velmi těžký. Naše první představa byla, že když SarikaV dostane od každého ze soudců dvacet ran metlou, určitě se přizná ke všemu. Ve skutečnosti bylo potřeba metlu o pozadí SarikaV pořádně omlátit, než se SarikaV přiznala, že je mladá hodná čarodějka.
Mučení metlou konečně ustalo a SarikaV si mohla vyslechnout rozsudek.
Za čarodějnictví a hlavně pro jistotu, aby i poslední zbytek ďábla byl vyhnán z těla soudkyně Sarikav, byla SarikaV nakonec odsouzena k důkladnému výprasku rákoskou. Už si ale nepamatuji, ke kolika ranám jsme ji vlastně odsoudili.
Konec dramatického procesu totiž narušila ještě jedna nadpřirozená událost.
Soudkyně SarikaV oznámila, že se jí ztratil její fialový magický kámen. A soudkyně Evelýna ihned začala iniciativně prohledávat kapsy všech přítomných.
A teď to nejpodivnější. Fialový magický kámen nalezla Evelýna v kapse mého saka, jako by fialový kámen přitahovala fialová košile, kterou jsem měl při jednání soudu na sobě.
No uvidíme, co se z této události vyvine.

Spankingový soud a čarodějnictví


Dnes 30. dubna je ten pravý den k tomu, abych vás informoval, co se dělo na třetím zasedání Spankingového soudu dál.
Soudce Aryon přečetl toto obvinění soudkyně SarikaV, které došlo na adresu Spankingového soudu:

Průběh exekuce soudkyně SarikaV na druhém zasedání soudu byl poněkud záhadný.  S každým dopadem trestného nástroje jako by získávala další energii čelit, pro běžného člověka, velmi bolestivým pocitům. Její reakce byly přímo výsměchem všem přítomným exekutorům, dle mého názoru byly pravděpodobně způsobeny čímsi podivným - něčím o čem chci psát níže. 

Soudkyně SarikaV se v poslední době velmi změnila. Nejenže nečekaně snesla extrémní výprask bez jediného zahlesnutí, ale hlavně začíná mít podivné zvyky a chování:

- stále častěji sjednává si sjednává schůzky na zpustlé hřbitovy v okolí, kde nutí přítele divoce se líbat nad náhrobky 
- stále častěji se obléká do oblečení připomínajícího dávný středověk a budí tak pohoršení spoluobčanů našeho malého městečka a vypadá to, že ji zděšení kolemjdoucích těší
- kapsy soudkyně SarikaV jsou prakticky každý den naplněny amulety a prý magickými kameny, často je tiskne v dlaních a mumlá podivné formule
- když svého přítele trestá bitím, je to vždy s krvavými následky, krev přitom nestírá a nesnaží se pozadí očistit, ale prstem namočeným ve vytrysklé krvi kreslí na přítelově zadnici podivné obrazce 
- objednává si na zahraničních e-shopech erotické pomůcky (pyje nadměrných velikostí) vyrobených ze vzácných kamenů
- knihovna soudkyně SarikaV je jediné místo prosté  pavučin a pavouků (tzn. je často využívána),  je přeplněna knihami o vampirismu, čarodějnickými lexikony a kuchařskými knihami o lektvarech z podivných ingrediencí 

Zdá se zcela nepopiratelně jisté, že členka tribunálu soudkyně SarikaV propadá zlým démonům, nadpozemnským vlivům - prostě čarodějnictví. 

Z dopisu, který přišel Spankingovému soudu, je jasné, že Spankingový soud musí neprodleně zakročit. Blíží se totiž termín 30.4., kdy dojde k historickému nárůstu temných sil a zřejmě dojde ke konečné proměně soudkyně SarikyV v bytost, jejíž jméno se zdráhám vyslovit.

A tak začíná na třetím zasedání Spankingového soudu čarodějnický proces.

Vzhledem k závažnosti tohoto případu si soudci hned na začátku procesu slíbili, že využijí všech tradičních metod středověku i novověku a budou se nekompromisně držet zásady "metla vyhání z pekla".

neděle 29. dubna 2012

Spankingový soud: Případ mystifikace soudu soudkyní Sarikav


Druhým případem se náš Spankingový soud na svém třetím zasedání vrátil k případu soudkyně Sarikav.
Pravidelní čtenáři deníku si jistě vzpomenout na to, že za mystifikaci soudu původně dostala soudkyně Sarikav 45 ran a soudkyně Evelýna 90 ran rákoskou na holou.
Ta mystifikace spočívala v tom, že soudkyně Sarikav byla u soudu v jiném případě jako slečna Soňa, Evelýna o tom věděla, ale soudce neinformovala.
Mně se zdálo, že vina u Sarikav je větší nebo minimálně stejná jako u Evelýny, a tak jsem inicioval znovuotevření případu soudkyně Sarikav.
Sarikav už svých 45 ran rákoskou dostala, takže jsem navrhoval, aby dostala ještě 45 ran, aby obě soudkyně dostaly stejně.
Soudkyně Sarikav byla tedy předvolána na místo obžalované.
Při projednávání případu se brzy ukázalo, že soudkyni Sarikav těch pětačtyřicet ran rákoskou (ve skutečnosti dostala víc) vůbec nenapravilo a Sarikav si roli obžalované užívá.
Po krátkém projednávání Spankingový soud vynesl tento rozsudek:  
"Obžalovaná soudkyně Sarikav se za mystifikaci soudu a především za to, že ji již vyplacených pětačtyřicet ran vůbec nenapravilo odsuzuje k devadesáti ranám rákoskou."
A v okamžiku, kdy měl soud Sarikav oznámit, že její trest bude hned vykonán a že se má připravit k výkonu trestu, se to stalo.
Soudce Aryon oznámil všem přítomným, že Spankingovému soudu bylo právě doručeno velmi závažné obvinění, projednání tohoto obvinění nesnese odkladu, a proto musí Spankingový soud vykonání trestu Sarikav odložit a začít projednávat nový případ.

pátek 27. dubna 2012

Tři studenti dostali řemenem

Tady je výprask tentokrát ve variantě M/MMM.

Osobní prohlídka Whitney nedopadla dobře

Než se vrátíme k našemu Spankingovému soudu, tak teď jedno video od toho amerického.
Při osobní prohlídce byl u Whitney nalezen nůž.

Vyhlášení výsledků Velikonoční soutěže 2012

Děkuji všem, kdo poslali příspěvky do naší Velikonoční soutěže.
Asi jste si všimli, že jsem zastavil hlasování a tady jsou výsledky:

1.  místo [7] Foto: Důkladný štiplavý velikonoční nářez ...253 hlasů
2.  místo [9] Foto: Petrova přítelkyně a Velikonoce  ...60 hlasů
3.  místo [1] Povídka: Velikonoce v horách ...42 hlasů
4.  místo [4] Video: Aryonův velikonoční výprask - suchá varianta ...22 hlasů
5.  místo [5] Video: Aryonův velikonoční výprask - mokrá varianta ...19 hlasů
6.  místo [2] Povídka: Keltský svátek Velké noci ...18 hlasů

To, proč tady uvádím šest míst a mají být tři ceny, má jasný důvod. Na prvním, čtvrtém a pátém místě jsou fotka a dvě videa, na kterých jsem se autorsky spolupodílel. Naše autorské duo se vzdává cen ve prospěch dalších autorů velikonočních příspěvků.

Takže ceny pro první tři autory patří:
1. cena Petrovi a jeho přítelkyni za fotku [9]
2. cena Pavlovi za povídku [1] Velikonoce v horách
3. cena Libertinovi za povídku [2] Keltský svátek Velké noci

Vítězům Velikonoční soutěže srdečně blahopřejeme. Vítězům pošlu na jejich emaily kód, který současně sdělím Šerifovi ze Šerifových hraček
Vítězové si přímo u Šerifa objednají nástroj, který si vyberou z nabídky Šerifových hraček, a dohodnou si způsob doručení - pošta nebo v Brně je možný i osobní odběr.

úterý 24. dubna 2012

Spankingový soud: Píše nám Evelýna potrestaná za mystifikaci soudu


Vážení čtenáři spankingového deníku, vážení páni exekutoři,
před stovkami čtenářů Aryonova blogu v roli svědků zde slibuji, že se mystifikace spankingového soudu již nikdy nedopustím, že rozsudek a výše trestu splnila své poslání a přinesla zamýšlený výsledek.
Celý týden byl můj zadek ozdoben pruhy a ornamenty z modřin, které postupně měnily barvu od kvetoucích fialek a vlčích máků, přecházely do odstínů modré i zeleno žluté. Každé dosednutí v prvních dnech po výprasku jasně dávalo pocítit, že práce exekutorů byla svědomitá, rány vedeny se značnou intenzitou a sázeny přesně jedna vedle druhé, foto založené v soudním spisu a poskytnuté zdejším čtenářům je toho jasným důkazem. A že i můj předchozí text o vývoji stop odpovídá skutečnosti dokazuje fotka pořízená několik dnů po exekuci.
Všem pánům exekutorům patří moje poděkování za důrazný, ale spravedlivý výprask, kdyby takto rychle, během jednoho večera, šlo napravit každého, kdo lže, dopustí se mystifikace či obdobného činu, to by tady bylo krásně :-))
Čtenáře zdraví a pánům soudcům i pánům exekutorům děkuje
napravená Evelýna


pondělí 23. dubna 2012

Hlasování v naší Velikonoční soutěži končí 25. 4.

Hlasování v naší Velikonoční soutěži ukončím spankingově symbolicky pětadvacátého dubna v 24 hodin.

sobota 21. dubna 2012

A ještě jednou Velikonoce v přestupném roce

V Telči vyrazily koledovat ženy.

Výprask v knihovně

Tomáš patří mezi naše nejoblíbenější autory a spolu s Katarinou a Libertinem přispěli na deník nejvíce povídkami.
Výprask v knihovně je Tomášova nová povídka.

Výprask vzorné služky

Novou povídku Výprask vzorné služky napsal náš oblíbený autor Redbelt.

pátek 20. dubna 2012

Exekuce

Na víkend pěknou novou povídku Exekuce máme od našeho oblíbeného autora Libertina.

úterý 17. dubna 2012

Spankingový soud: Případ mystifikace soudu soudkyní Evelýnou

Jistě si vzpomínáte, že na minulém (druhém) jednání soudu bylo odhaleno, že v případu Twistr vs. Slečna Soňa je dotyčnou slečnou Soňou soudkyně Sarikav.
O tom, že Slečna Soňa je soudkyně Sarikav, věděla soudkyně Evelýna, ale soudce o tom neinformovala a předstírala, že o tom nic neví. Za to byla odsouzena k devadesáti ranám rákoskou s tím, že trest bude vyplacen při tomto třetím zasedání.
Soud tedy případ znovu otevřel a Evelýna předstoupila na místo pro obžalované. Evelýna se snažila soudu vysvětlit, že jednoho ze soudců přece jen nepřímo a nejasně upozornila. Při vysvětlování nepůsobila Evelýna vůbec zkroušeně jako osoba, která má za chvíli dostat 90 ran rákoskou. Dotýkala se židle (za to hrozí obžalovanému další trest) a usmívala se.
Evelýna soudce o snížení trestu evidentně nepřesvědčila.
Soud ukončil jednání a Evelýna byla odvedena ze soudní síně. Soud se poradil a Evelýna byla předvedena do soudní síně k vynesení rozsudku.
Všichni přítomní vestoje vyslechli následující rozsudek:
"Obžalovaná paní Evelýna se odsuzuje k devadesáti ranám rákoskou a navíc k šedesáti (tady si to přesně nepamatuji, ach ta skleróza, prosím o případnou opravu) ranám dlouhou koženou plácačkou."
To navýšení trestu je z toho důvodu, že soud se domnívá, že těch devadesát ran rákoskou není pro Evelýnu dostatečně odstrašujícím trestem.
Po vynesení rozsudku Evelýna podle nového pravidla o paušálním navýšení trestu za nepočítání a pravidelný rytmus výprasku využila toto pravidlo. Bylo spočítáno, že Evelýna má dostat 150 ran, tento počet byl vynásoben koeficientem 0,3 a výsledek zaokrouhlen, takže Evelýna dostane 50 ran navíc s tím, že pro třetí jednání soudu byl vybrán jako nástroj kožený jezdecký bičík.
Po vynesení rozsudku se Evelýna odhalila tak, aby splňovala pravidlo Spankingového soudu pro výkon trestu. Připomínám, že ženy musí mít pro výkon trestu odhaleny hýždě. Evelýna už očekávala nevyhnutelný rozsudek, a tak už byla připravena.
Evelýna ulehla na trestnou lavici a exekutoři vykonali trest. Evelýna dostala nejprve koženou plácačkou, pak koženým jezdeckým bičíkem a nakonec rákoskou. Pro výprask ráksokou byly vybrány dvě rákosky, z nichž zvláště ta druhá byla docela krutá.
Výsledek práce exekutorů můžete vidět na následující fotografii pořízené těsně po výkonu trestu.

Nová pravidla Spankingového soudu schválená na třetím zasedání

Než vás budeme informovat o jednotlivých případech, neuvěřitelném odhalení a pokusu o obvinění člena soudu, musím začít prvním bodem jednání soudu, kterým bylo schválení nových pravidel Spankingového soudu.
Prvním z nich je:


Pravidlo o paušálním navýšení počtu ran za nepočítání a pravidelný rytmus výprasku
Tady připomenu, že z dřívějška máme pravidlo, že rytmus ran se může libovolně měnit a odsouzený/odsouzená je povinen si potichu počítat rány a kdykoliv může být soudci dotázán, kolik ran bylo právě vyplaceno. Pokud se při počítání splete, dostane deset ran navíc.
Toto dříve schválené pravidlo může být zmírněno tak, že odsouzený/odsouzená ihned po vynesení rozsudku požádá o paušální navýšení počtu ran. Počet ran je pak navýšen o 30 % se zaokrouhlením na celé desítky ran nahoru, exekutoři/exekutorky pak nesmí měnit rytmus ran a odsouzený/odsouzená si nemusí rány potichu počítat. Pro zpestření výprasku mohou být rány navíc vyplaceny jiným nástrojem, který zpravidla na začátku jednání stanoví soud.

Pravidlo o přivedení odsouzeného/odsouzené k výkonu trestu v poutech
V případě zvláště závažných provinění může soud rozhodnout o tom, že odsouzený/odsouzená bude k výkonu trestu z vězeňské cely, kde se připravuje k výprasku, přiveden v poutech.

Pravidlo o obhájci
Obviněný má na začátku procesu právo vybrat si obhájce ze všech přítomných osob na zasedání. Obhájce kromě vlastní obhajoby je zprostředkovatelem komunikace mezi odsouzeným a exekutory při vlastním výkonu trestu.

Sousedka šéfová

Novou moc pěknou povídku Sousedka šéfová máme od našeho autora Pavla.

Neuvěřitelné odhalení na třetím zasedání Spankingového soudu

Minulý týden byl nejen velikonoční výprask, ale také třetí zasedání Spankingového soudu.
Budete velmi zděšeni, co bylo na soudu odhaleno na jednu ze soudkyň Spankigového soudu. Musím vás ale hned ujistit, že Spankingový soud vše vyřešil a žádné nebezpečí už nám nehrozí.
Při jednání soudu také došlo k pokusu o obvinění  jednoho váženého člena soudního tribunálu z krádeže.

Velikonoční soutěž

Velikonoční pondělí už máme víc než týden za sebou. Holkám a vzhledem k přestupnému roku možná i některým klukům už ze zadních partií zmizely modřiny po velikonočním výprasku.
Je na čase vyhlásit hlasování v naší Velikonoční soutěži. Určitě už všichni víte, že první tři příspěvky dostanou ceny věnované Šerifovými hračkami.
Tady je výsledek vašeho hlasování:


Vyhodnocení ankety
Který velikonoční příspěvek se vám nejvíce líbí?
[1] Povídka: Velikonoce v horách 42 hlasů
[2] Povídka: Keltský svátek Velké noci 18 hlasů
[3] Povídka: Šibačka, družstvo služeb 7 hlasů
[4] Video: Aryonův velikonoční výprask - suchá varianta 22 hlasů
[5] Video: Aryonův velikonoční výprask - mokrá varianta 19 hlasů
[6] Povídka: Čtyři světy Velikonoc - 1. díl 1 hlasů
[7] Foto: Důkladný štiplavý velikonoční nářez 253 hlasů
[8] Povídka: Čtyři světy Velikonoc - 2. díl 5 hlasů
[9] Foto: Petrova přítelkyně a Velikonoce 60 hlasů

pátek 13. dubna 2012

Petrova přítelkyně a Velikonoce

Mám radost, že náš čtenář Petr nám poslal do naší Velikonoční soutěže tyto dvě pěkné fotky:


úterý 10. dubna 2012

Čtyři světy Velikonoc - 2. díl

Hned po Velikonocích mám pro vás radostnou zprávu.
Máme další povídku Čtyři světy Velikonoc - 2. díl do naší velikonoční soutěže od našich oblíbených autorů Peťuly a Petra_angela.

sobota 7. dubna 2012

V přestupném roce Velikonoce naruby?

Ve Srubu dobré nálady se objevila diskuse, že v přestupném roce holky vracejí klukům velikonoční výprask.
Že by na tom přece jen něco bylo?
Tady je o tom také článek Velikonoce aneb legálně na holou.
Další je v pátečním Žďárském deníku na první straně.
Na náměstí v Telči každý rok organizují tanečníci ze souboru Podjavoričan velikonoční obchůzku. A letos budou chodit tanečnice z Podjavoričanu s vařečkami a vyplácet kluky. 

pátek 6. dubna 2012

Důkladný štiplavý velikonoční nářez všem čtenářkám spankingového deníku přeje AryonA nezapomeňte na naši velikonoční soutěž.
Až do čtvrtka 12. 4. do půlnoci můžete posílat příspěvky do soutěže - povídky, videa, fotky, audia, velikonoční přání a jakékoliv další příspěvky vztahující se k tématu velikonočního výprasku.
Pak budeme hlasovat a tři nejlepší příspěvky obdrží věcné ceny věnované Šerifem.
A ta dvě velikonoční videa už fungují.

Čtyři světy Velikonoc - 1. díl

Mám radost, že máme další povídku do naší velikonoční soutěže.
Povídka je od našich oblíbených autorů Peťuly a Petra_angela a jmenuje se Čtyři světy Velikonoc - 1. díl.

R440

R440 je nová povídka od naší oblíbené autorky s pseudonymem Tua.

čtvrtek 5. dubna 2012

NA ZÁMKU

Dnes pro vás mám novou povídku Na zámku od naší oblíbené autorky Katariny.

pondělí 2. dubna 2012

Nejčastější ženské sexuální fantazie

A pokračujeme v osvětě.
Tady je článek z Novinky.cz o nejčastějších ženských sexuálních fantaziích.
Jak jste si určitě všimli, dominantní žena, dominantní muž a násilnosti tam jsou na čestném místě.

Možná je nás až 20 procent

Nevím, jestli si někdo z vás všiml nenápadného článku Radima Uzla v příloze Práva Styl pro ženy ze dne myslím 27. 3. o sadomasochismu.
Podle Radima Uzla má v USA doma nějakou SM pomůcku 8 až 10 procent lidí. A podle odhadů nás může být v populaci až 20 procent, kterým se líbí některá forma BDSM. Asi vás nemusím poučovat, že BDSM není jen spanking.
A je prokázáno, že mezi návštěvníky SM salónů se nevyskytují žádní skuteční úchyláci, kteří by byli společnosti nějak nebezpeční. Ti jsou naopak mezi těmi "normálními", kteří se k SM určitě nehlásí.
Vyznávání BDSM je u nás považováno sexuologicky nikoliv za úchylku, ale za poruchu chování. Ve vyspělých zemích jako je Dánsko, Švédsko a Norsko je BDSM považováno za zcela normální, i když samozřejmě menšinovou sexuální orientaci. Takže kdo chce být normální, tak hurá na sever!