pátek 30. listopadu 2012

Spankingový adventní kalendář

Začíná nám advent a naše čtenářka Tamara Damas nám posílá nápad na spankingový adventní kalendář:

Od 1.12. do 24.12. bude připravena na každý den jedna krabička s překvapením.


Překvapení bude v podobě malého dárku a spankingového dobrodružství.
Pokud bude splněno spankingové dobrodružství, je možno přivlastnit si dárek.
Krabičky se mohou otevírat každý den jedna, popř. několik zpětně, nikdy ne dopředu před daným datem.
Počet ran se bude určovat hodem kostkami (jedna šestistěnná a druhá dvacetistěnná).

Pokud jde o spankingová dobrodružství, půjde třeba o různé role (policista a provinilá řidička, pán a služebná apod.)
Nápady by měly být sepsané na papírku, kde by měla být definována pozice, místo na těle, prostor v bytě (popř.i jinde), nástroj, stupeň obnažení, popř. nějaký bonus (jako třeba zavázané oči šátkem atd). Tajné sny, zvrhlé
nápady. Cokoliv.


Ideální hra na tříbení fantazie, sblížení a rozvoj motoriky.

Vánoční dárek

Nová povídka do naší vánoční soutěže se jmenuje Vánoční dárek.

Zajímavé zaměstnání slečny Hillové

Nová povídka od našeho oblíbeného autora Libertina se jmenuje Zajímavé zaměstnání slečny Hillové.

úterý 27. listopadu 2012

pondělí 26. listopadu 2012

Sedmé nebe

Nový týden začneme novou povídkou do naší vánoční soutěže. Povídka se jmenuje Sedmé nebe.
K vánoční povídkové soutěži mne napadla ještě tipovací soutěž pro všechny čtenářky a čtenáře deníku, tedy tipování, kdo jsou autoři a autorky jednotlivých povídek. A nesprávně tipující by pak dostali výprask na spankingovém srazu, který připravujeme.
Myslím, že u této povídky budou nesprávně tipující všichni. Toto je první povídka naší nové autorky. Mám radost, že na náš deník píše nová autorka.

středa 21. listopadu 2012

Chata

Dnešní povídka do naší vánoční soutěže se jmenuje Chata.

úterý 20. listopadu 2012

Vánoční prémie

Nová povídka do naší vánoční povídkové soutěže se jmenuje Vánoční prémie.

pátek 16. listopadu 2012

5. zasedání spankingového soudu: Případ Evelýny Kelletyovou - netřídění odpadu

Druhým případem, který projednával náš spankingový soud, byla žaloba na paní Evelýnu Kelletyovou za netřídění odpadu, kterou podal aktivní důchodce a soused paní Evelýny pan Ferdinand Křeček.
Žalobu na paní Evelýnu Kelletyovou za netřídění odpadu naleznete tady.
Na místo pro obžalované byla předvolána paní Evelýna. Pan Ferdinand Křeček se soudního líčení bohužel nemohl zúčastnit, protože neměl peníze na cestu k soudu. Zapomněl totiž PIN k jeho nové sKartě,
Paní Evelýna soudu potvrdila, že zná souseda pana Ferdinanda Křečka. No neměla pro něj zrovna lichotivá slova.
Vzhledem k nepřítomnosti pana Křečka bylo pro soud prokazování viny paní Evelýny velice obtížné.
Soud se křížovým výslechem snažil zjistit postoj paní Evelýny k třídění odpadu. Zjistili jsme, že její postoj k třídění odpadu je takový neslaný/nemastný, ale na prokázání viny to dlouho nestačilo.
Dále soud prověřoval u paní Evelýny znalosti zákona o třídění odpadu. Pan Křeček ve své žalobě uvádí konkrétní seznam odpadků, které paní Evelýna špatně zatřídila.
A tak jsme se při probírání jednotlivých odpadků dostali až k plechovce od bílé barvy. A tady si paní Evelýna nebyla jista, kam patří plechovka od bílé barvy.
Tím jsme paní Evelýnu dostali. Z neznalosti některých pasáží zákona o odpadech jsme dovodili, že by skutečně mohla špatně třídit odpad.
Po krátké poradě soudu byla paní Evelýna předvolána k vynesení tohoto rozsudku:
"Paní Evelýna Kelletyová je vinna podle žaloby pana Ferdinanda Křečka z netřídění odpadu. Paní Evelýna se odsuzuje k trestu čtyřiceti ran koženou plácačkou, čtyřiceti ran bičíkem a čtyřiceti ran rákoskou. Trest bude vykonán na trestné lavici a paní Evelýna musí mít při výprasku obnaženy hýždě."
Poté byla paní Evelýna odvedena do cely, aby se připravila k výprasku. V soudní síni byla mezitím připravena trestná lavice.
Paní Evelýna byla předvedena do soudní síně a byla vyzvána, aby zaujala místo na trestné lavici. Paní Evelýna ulehla na trestnou lavici a soudci na jejím pozadí ohraničili červenou barvou místa, kam mají dopadat rány.
A pak byl výprask vykonán.
No a tady vidíte výsledek:

imagebam.com

Pozn.: Na závěr ještě přidám jedno vysvětlení. Pan Křeček navrhoval pro paní Evelýnu trest po třiceti ranách, ale u našeho soudu platí pravidlo, že pokud odsouzený se nechce nechat stresovat počítáním ran a přidáním ran navíc, pokud se při počítání splete, dostane automaticky třetinu ran navíc. Odtud 40 místo navrhovaných 30 ran.

Řeka

A máme tady druhou povídku do naší vánoční povídkové soutěže. Povídka se jmenuje Řeka.
Upozorňuji, že povídky do vánoční soutěže jsou záměrně uveřejněny beze jména autorky nebo autora povídky.

čtvrtek 15. listopadu 2012

STÁT SE ŽENOU

Nová moc pěkná povídka od naší oblíbené autorky Katariny se jmenuje Stát se ženou.

5. zasedání spankingového soudu: Případ Martin - neplnění povinností soudního zřízence

Určitě už netrpělivě očekáváte zprávy z 5. zasedání našeho spankingového soudu.

Jako první přišel na řadu Případ Martin - neplnění povinností soudního zřízence.
Žalobu na Martina, kterou podala slečna Sarikav, naleznete tady.
Slečna Sarikav ve čtvrtém bodě obžaloby navrhuje mučení Martina, aby při něm prozradil, kdo ho navedl k tak zavrženíhodnému jednání, že neobhajoval Sarikav a naopak se jí snažil před soudem přitížit.
Mučení je vážná věc, a tak se soud rozhodl regulovat mučení novým pravidlem.
Není to ani tak kvůli obviněnému nebo obviněné, ale někteří méně otrlí soudci by mohli mít problém vydržet se na některé druhy mučení koukat.
Pokud žalující strana navrhuje mučení, musí popsat, o jaké mučení se bude jednat. Mučení schvaluje soud a současně stanoví dobu v minutách (například 15 minut), po kterou bude mučení trvat.
Pokud se v době stanovené pro mučení obviněný nebo obviněná nepřizná, je mučení ukončeno. Soud může považovat to, že obviněný vydržel mučení, považovat za prokázání neviny v bodě obžaloby, ve kterém bylo navrženo mučení. Může, ale nemusí.
Žalující strana, která navrhuje mučení obviněného, se vystavuje nebezpečí, že soud v případě, že obviněný vydrží mučení po stanovenou dobu, může podat žalobu na žalující stranu za křivé obvinění obviněného.
Takže se vraťme k Martinovu případu.
Na místo pro obžalované byl předvolán Martin a přečtena žaloba.
Vzhledem k tomu, že žaloba na Martina se týkala jeho jednání na 3. a 4. zasedání soudu, byli předvoláni přítomní svědci 3. a 4. zasedání. Ukázalo se, že svědci si nic nepamatují.
Takže vše směřovalo k tomu, že dojde k mučení.
Během přelíčení se ukázalo, že vzhledem ke sportovním aktivitám Martina v následujících dnech,  nemůže mít Martin výraznější stopy po výprasku.
Tady bych chtěl ukázat lidomilnost našeho spankingového soudu, který dovede být empatický k obviněným a respektuje jejich požadavky. Takže se žádný z obviněných nemusí spankingového soudu obávat.
Soud nakonec v Martinově případu povolil mučení a stanovil dobu mučení na 15 minut. Mučení ale soud odložil až na příští zasedání soudu. Měl jsem sice námitky, že si dovedu představit mučení  Martina na místech, která se při sportovních aktivitách zrovna neukazují, ale rozhodnutí o odložení mučení na příště platí.
Aby ale Martin nepřišel zkrátka ani u tohoto jednání soudu, byl Martin odsouzen k 40 ranám tlustou plácačkou, 40 ranám rákoskou a 40 ranám jezdeckým bičíkem jako trest za neplnění povinností.
Po vynesení rozsudku byl Martin odveden do cely, aby se připravil k výkonu trestu.
V soudní síni byla zatím připravena trestná lavice.
Pak byl přiveden úplně nahý odsouzený, dostal pokyn ulehnout na trestnou lavici a byl provazy k trestné lavici připoután.
Obě připravené exekutorky byly požádány, aby při výprasku dobře mířily. Na Martinově pozadí byla červenou barvou vyznačena místa, kam mají exekutorky mířit, a začal výprask.
No a takto vypadalo Martinovo pozadí po vykonání trestu:

imagebam.com
Můžete posoudit, zda se exekutorky dobře trefovaly.

středa 14. listopadu 2012

Spankingové srazy a jeden nápad

Občas se mne čtenářky a čtenáři v emailech ptají, kde se konají spankingové srazy.
Moje odpověď bývá stručná. Vím, že se zhruba jednou za půl roku koná Spankingový workshop tady. Poslední byl na podzim a další by měl být na jaře.
Pokud někdo víte o nějakých dalších, ale myslím jen skutečně spankingový sraz, kde padne nějaká ta rána.
A tady mám jeden nápad. Chtěl bych k 10. výročí spankingového deníku, které bylo letos v létě, uspořádat někdy třeba brzy zjara roku 2013 Aryonův spankingový sraz.
Místo, kde se pořádá spankingový workshop a spousta dalších srazů, se mi velmi líbí, takže místo pro sraz bychom měli zajištěno.
Hlavním bodem programu srazu by byly spankingové soutěže a hry.
Pro méně odvážné bychom umožnili vstup v maskách. A chtěl bych, aby věk účastníků byl omezen jen zdola hranicí 18 let, shora určitě není žádné omezení.
Samozřejmě přijímám jakékoliv náměty, jak by mohl náš spankingový sraz vypadat.

Vánoční povídková soutěž

Někteří z vás už zaznamenali, že na deníku byla zveřejněna první povídka do naší vánoční povídkové soutěže.
Netrpělivě čekám na další vaše povídky, které budu zveřejňovat anonymně, abyste při následném hlasování nebyli ovlivněni jmény autorek a autorů povídek.
Pro povídky je doporučeno zimní téma, ale vůbec nevadí, když v soutěžní povídce takové téma nebude.
Před Vánocemi budeme hlasovat o nejlepší povídku v soutěži.
Po hlasování zveřejním jména autorek a autorů povídek a první tři v soutěži budou odměněni. Ceny už mám vybrané a zajištěno jejich doručení vítězům.

neděle 11. listopadu 2012

Recenze knihy Evy Berlinové Hrana rozkoše

Zhruba před měsícem jsme se tu bavili o knize 50 odstínů šedi a výsledné dojmy recenzentů byly smíšené. Teď bych rád čtenářům deníku představil jinou knihu a troufám si říct, že podstatně lepší a nám bližší.

Eve Berlinová – Hrana rozkoše

Jedná se opět o tzv. erotickou romanci pro ženy, dnes v Americe i ve světě nesmírně populární, ale oproti 50 odstínům tady vidím základní rozdíly:

Místo studentky (a panny) a multimilionářského podnikatele (50 odst.), tady vystupují dva třicátníci, oba se živí psaním, jsou nezávislí, v sexu bez zábran a oba se nechtějí vázat.
Místo vanilky, která spanku na chuť nepřijde asi nikdy a občas na něj přistoupí jen pro to, aby udělala partnerovi radost (50 odst.), tady si hrdinka, také vanilková, chce od zkušeného dominanta nechat ukázat, oč jde a – prostě je „naše“, výprasky se jí zalíbí.
Orgasmy se to tu opět hemží nepočítaně, ale tady mi připadají nějak věrohodnější a zrovna tak popisovaný erotický spank působí přirozeně.
A navíc, v 50 odstínech se pořád naznačuje, že hlavní hrdina má za sebou temné zkušenosti z mládí (zneužívání atd.), tady se to pánovi prostě líbí a vanilce po chvíli už také. A to přesto, že on nemá mučírnu doma (jako Grey v odstínech), ale když má chuť, zajde si do BDSM klubu, kde je podobných vymožeností i spřátelených duší dost.
Nakonec i k našemu častému tématu – psychologie spanku nebo D/S vztahu, je tam spousta zajímavých poznámek, názorů a definicí, které stojí za to nechat si projít hlavou.
Opět výborný překlad do češtiny, jenom mě docela mrzelo, že kniha má pouhých 250 stran. A musím ještě dodat, že se opravdu nejedná o čtení jen pro dámy, pánové zklamaní nebudou.
Podle mého je to nejlepší věc, která u nás v téhle oblasti vyšla.

sobota 10. listopadu 2012

Účinná dieta

A máme tady první pěknou povídku do naší vánoční povídkové soutěže. Povídka se jmenuje Účinná dieta.

pátek 2. listopadu 2012

Žaloby projednávané na 5. zasedání spankingového soudu

Náš spankingový soud nezahálí. V tomto týdnu se sešel na svém 5. zasedání. Než se dostaneme k líčení dramatickému průběhu soudního jednání, podívejte se na žaloby, které byly doručeny na adresu soudu a byly projednávány na 5. zasedání. Můžete tipovat, zda obvinění byli nakonec odsouzeni a potrestáni.


Žaloba na Martina - neplnění povinností soudního zřízence

Vážení přátelé,
5. zasedání se kvapem blíží,a proto zasílám žalobu na Martina v kauze flákání povinností soudního zřízence.

Martin se dopustil ve 4. a 3. zasedání již několika prohřešků a nedostatků.
1.) Zejména je to vybavování se s odsouzenými na chodbě, místo toho, aby je odvedl do cely, než bude tribunálem vynesen trest. - konkrétně jsem si této situace povšimla u případu Fullgen.

2.) Dále vybavování s dalším zřízencem Twistrem v průběhu vykonávání exekuce, kdy mají být oba zřízenci při ruce exekutorům, aby poutali odsouzené k lavici a popřípadě podávali trestné nástroje. Nejméně dvakrát se stalo, že si dámy exekutorky musely poutat samy, což je jejich role nedůstojné a hlavně to zbytečně prodlužuje výkon trestu.

3.) Martin měl být za zmiňovaná provinění již potrestán na 4. zasedání, kde si však vymyslel výmluvu, proč to nelze. Tady bych podotkla, že je nepřípustné, aby pomocný perzonál smlouval se soudci.

Co se týká 4. bodu obžaloby, tak na tom mám největší a osobní zájem, nejedná se přímo o zanedbání povinností zřízence, ale je velice nutné toto chování projednat, neboť je možné, že se nám potom mezi účastníky soudu rozšíří různé nešvary. Žádám vznešený tribunál o vydání Martina po řádném výslechu ještě k zpřísněnému, kde za pomocí mučících nástrojů zjistím, co ho vedlo k nekorektnímu jednání.

4.) Před 4. zasedáním proběhla soukromá korespondence mezi mnou a Martinem, kde mi on sám nabídl pomoc obhájce, protože vidí, že mi opět hrozí trestná lavice, byli jsem tedy dohodnuti, že se na něj mohu spolehnout a naleznu u něj zastání, kdyby trest byl moc přísný. Při zasedání se však tvářil, jakoby o ničem nevěděl, ba naopak mám dojem, že on stojí nad přídavkem ran pro mě a že on navrhl soudcům, abych byla k lavici připoutána, ačkoliv v pravidlech soudu je, že ženy připoutány být nemusí. Je to od něj podlé a velice negentlemanské chování. Navrhuji tedy pro Martina zpřísněný trest s mučením na pranýři či kříži, mám totiž domnění, že jej někdo navedl, aby se vůči mě zachoval nečestně, ráda bych z něj všemi prostředky dostala informaci, kdo to byl.

Závěrem navrhuji pro Martina 40 ran tlustou plácačkou, 40 ran rákoskou a 40 jezdeckým bičíkem jako trest za neplnění povinností.

S pozdravem Sarikav


Žaloba na paní Evelýnu Kelletyovou za netřídění odpadu


Velevážený Spankingový soude,

jako soused paní Evelýny Kelletyová, člen uličního výboru pro ekologické třídění odpadu a důchodce, podávám tímto žalobu na paní Evelýnu za to, že netřídí odpad a navíc do kontejnerů vyhazuje i odpad, který do kontejneru nepatří, protože patří do ekologického dvora.

Vzhledem k tomu, že jsem důchodce a mám dostatek času sledovat spoluobčany,  a kontejnery jsou na místě, kde dohlédne můj dalekohled, pravidelně sleduji, jak spoluobčané třídí odpad. Paní Evelýna patří ve třídění odpadu mezi nejhorší, dá se říct, že odpad prakticky netřídí. I když kontejnery na sklo, papír a plasty má nedaleko, veškerý odpad vyhazuje do kontejneru pro směsný odpad. A co je snad ještě horší, paní Evelýna občas do kontejneru odhodí i věci, které do kontejneru nepatří vůbec.

A navíc jsem náš panelák přihlásil do ekologické soutěže, kde soutěžíme, který panelák vyprodukuje nejvíce úplně napěchovaných ekologických kontejnerů a paní Evelýna nám to kazí. Uliční důvěrník z paneláku, který vyhraje, obdrží pexeso s tvářemi našich úspěšných politiků. A říkal mi Koloník, to je můj známý z jídelny pro důchodce, že to pexeso už má a že se dobře hraje, protože v něm není moc kartiček. A mně se líbí usměvavá a duchaplná tvář pana Filipa.  S Koloníkem jsme byli na takovém kurzu internetu pro důchodce, kde nám takový mladý dlouhovlasý pán vysvětloval, jak se emajluje nebo jak se tomu říká, a tak vám teď můžu napsat tenhle emajl. A příští rok už důvěrník dostane jen pexeso s tvářemi našich uvězněných politiků, a to nechci, protože tam bude ten pan ministr, na jehož jméno si nemohu vzpomenout, no ten, co nám důchodcům zařídil ty nové karty. Ale třeba by v tom pexesu mohla být paní Parkanová. Tu mám rád od té doby, co vyznamenávala ty vojenské psy. Bylo to tehdy v hlavních zprávách na TV Nova. To se mi líbilo, víte, já mám taky pejska, ale jeho hovínka vždycky dávám do takového černého pytlíčku. Ale paní Parkanová tam asi nebude. Kalousek říkal, že je nevinná, a ten to musí vědět, on je v politice už dlouho a ještě ho nezavřeli. To se mi tehdy líbilo, když se chtěl spojit s komunisty, aby mohl zůstat dál ve vládě. Lidi říkají, že Kalousek pije, ale já jim nevěřím. Koloník říkal, když byla ta prohibice, že Kalousek bude mít zdravotní problémy z nedostatku alkoholu a třeba zruší to zvýšení DPH, ale nic se nestalo. 

Tak jsem se zakecal a co jsem to vlastně chtěl. Aha, už si vzpomínám.

Už třikrát jsem paní Evelýnu upozorňoval, ale náprava nenastala. Proto podávám tuto žalobu ke Spankingovému soudu, aby paní Evelýnu napravil.

Jako důkaz uvádím seznam věcí, které paní Evelýna nesprávně odhodila do kontejneru pro směsný odpad od začátku října. Sleduji spoluobčany dalekohledem, ale ve zvláště závažných případech jako je paní Evelýna se jdu osobně ke kontejneru přesvědčit, co dotyčná spoluobčanka nebo spoluobčan do kontejneru skutečně odhodil, takže můj seznam je velmi přesný.

Takže od 1. 10. 2012 paní Evelýna do kontejneru nesprávně odhodila:

1x plastová krabice od mléka
6x láhev od Bohemia demi něco, to nevím přesně, co
3x láhev od vína Chardona nebo tak nějak od Chata Valtice
2x láhev od vína Savin.....něco od Templářských sklepů Čejkovice
1x láhev od vína Rulanské šedé od Moravíno Valtice
1x láhev od mandlovice
1x láhev od meruňkovice
1x plechovka od bílé barvy
1x plastová láhev s použitým fritovacím olejem (asi)
2x tužková baterie AA
2x tužková baterie AAA

Aby se paní Evelýna napravila a začala se chovat ekologicky, navrhuji veleváženému soudu, aby paní Evelýnu potrestal výpraskem na trestné lavici. Doporučuji pro paní Evelýnu 30 ran koženou plácačkou, 30 ran bičíkem a 30 ran rákoskou. Paní Evelýna bude vyplácena na trestné lavici, nebude připoutána a při výprasku musí mít obnaženy hýždě.

Jen jí to pěkně nandejte.

Omlouvám se, ale k soudu se nemohu dostavit osobně. Momentálně nemám peníze na cestu, protože jsem zapomněl takové to číslo k té zatracené nové kartě od toho vykutáleného pana ministra, o kterém jsem už psal.

S pozdravem

Ferdinand Křeček, soused, důchodce a člen uličního výboru pro ekologické třídění odpadu