neděle 24. února 2013

Spankingový soud

Reportáže ze 7. zasedání spankingového soudu opět vyvolaly zájem o spankingový soud.

Připomínám, že přihláškou ke spankingovému soudu je žaloba odeslaná na adresu soudu, tedy na

spanksoud(zavináč)email(tečka)cz

Nevadí, pokud žalobu na sebe napíše obviněný sám.
Další informace o soudu obdrží obviněný jako reakci na žalobu.
Upozorňuji, že spankingový soud nehledá soudce a exekutory.

sobota 23. února 2013

pátek 22. února 2013

Kauzy Martina a Evelýny a hrubka v e-mailu na 7. zasedání spankingového soudu


Kauza Martin a Evelýna

Poslední lednový týden přinesl do soudní schránky stížnost společnosti Konzultace Slušného Chování na dva své zaměstnance Evelýnu a Martina. 
Zástupcům vedení společnosti už došla trpělivost a protože dospěli k závěru, že byly vyčerpány všechny možné postihy, tj. Evelýnu i Martina si vedení společnosti několikrát předvolalo a zjištěné přestupky s dotyčnými řešilo,  oba obdrželi Výtku a oběma byly kráceny prémie, přesto u obou stále docházelo k mailování mimo rámec pracovní náplně, ke vstupování na internetové stránky s tematikou BDSM, na blogy typu Aryonův deník a další zaměřené především na spanking.

Žaloba na Martina a Evelýnu za porušení pracovní kázně

Jménem společnosti Konzultace Slušného Chování (dále jen KSCH) podávám žalobu na své dva pracovníky, Martina a Evelýnu, za porušení pracovní kázně.
Společnost KSCH zvažovala veškeré možnosti řešení a s ohledem na své zaměření – výuka a dohled nad slušným chováním preferuje řešení alternativní metodou. V případě, že kterýkoliv z obviněných nepřistoupí na řešení před Spankingovým soudem, předloží společnost KSCH případ k projednání soudu civilnímu dle zákoníku práce a to na oba obviněné. Považujeme za nutné projednat oba případy společně a nesouhlasíme s projednáním samostatně.
Oba obžalovaní, Martin i Evelýna, porušili opakovaně pracovní kázeň tím, že se v pracovní době věnovali psaní a čtení soukromých e-mail zpráv a prohlížení webových stránek, jejichž obsah nesouvisel s pracovní náplní obžalovaných.
Tímto konáním se obžalovaní dopustili plýtvání pracovního času, který měli věnovat pro práci ve prospěch KSCH. Ve většině případů se dokonce jednalo o přístup na internetové stránky, které se věnují problematice BDSM a především Spankingu. Zveřejnění takovéto informace by dále poškodilo pověst naší společnosti u zákazníků v Arabském světě. Zároveň oba obvinění využívali pracovní prostředky (počítače a připojení k internetu) nedovoleným způsobem, tj. za účelem osobního prospěchu.
Výše uvedené skutečnosti byly s pracovníky Martinem i Evelýnou projednány, a to vždy po každém zjištění prohřešku. Při projednání naše organizace předložila následující důkazy:
 • výpis z e-mail komunikace mezi Martinem a Evelýnou (odesilatel, adresát, subject, datum a čas)
 • seznam stránek, kam obvinění přistupovali (uživatel, adresa stránky, datum a čas) 


Evelýna se různě vymlouvala, Martin zcela odmítl jakoukoliv diskusi s odvoláním na údajnou neoprávněnost sledování jeho využívání techniky. Nebylo možno se dobrat podstaty věci. V každém z minulých případů uplatnila naše společnost u obou pracovníků postih; důtku a následně i odnětí osobního ohodnocení.
Pro společnost KSCH se jedná o velmi vážný prohřešek, který je i s ohledem na dobrou pověst společnosti a pracovní morálku ve společnosti nutno vyšetřit a vyřešit. Oba pracovníci jsou přínosem pro naši společnost a přistoupení k ukončení pracovního poměru by mělo negativní dopad jak na pracovníky, tak i na naši společnost (ale v případě nevyřešení situace se rozvázání pracovního poměru nezříkáme). Z tohoto důvodu se obracíme na Spankingový soud, který již několikrát prokázal schopnost rychlého a spravedlivého řešení předložených případů.

V souladu s pravidly Spankingového soudu potvrzujeme za naši stranu následující Prohlášení účastníka sporu: Společnost uznává autoritu Spankingového soudu jak v oblasti projednání případu, rozhodnutí a výkonu trestu. Společnost se zavazuje zcela přijmout rozhodnutí soudu a tomuto se také podřídit. Zároveň prohlašuje, že se nebude domáhat v uvedené věci svých nároků žádným jiným procesem.

Oba předvolaní s projednáním výše uvedených přestupků Spankingovým soudem souhlasili a věřili, že soud zajistí spravedlivý proces, ve kterém budou všechna obvinění řádně prošetřena, zkreslené, nepřesné a pozměněné údaje objasněny a Spankingový soud, jako  uznávaná instituce s letitými zkušenostmi a kvalitním týmem soudců a soudkyň, vynese spravedlivý rozsudek.

Projednávání této kauzy bylo pro obě strany náročné, soudci kladli oběma obviněným desítky otázek, aby krok za krokem více pronikli nejen do pracovní náplně obou zaměstnanců, ale také aby zjistili, zda žaloba společnosti KSCH je oprávněná a údaje v ní uvedené pravdivé. Evelýna i Martin předložili i uvedli důkazy, že bez vstupu na internet se jejich pracovní náplň neobejde, ale Evelýny odpovědi typu, že možná někdy omylem klikne na jiné, než pracovní stránky a Martinův argument, že fotky a odkazy na spankingové stránky poslal Evelýně za účelem, aby věděla, co ji čeká, když nebude plnit práci a termíny na projektu, soud neuznal.

Soud shledal žalobu společnosti  KSCH oprávněnou. 
Evelýna se dopustila porušení pracovní kázně a neohlášení porušování ze strany kolegy. Z důvodu neohlášení se polehčující okolnosti nepřijímají.
Martin se dopustil nejen porušení pracovní kázně, ale též nabádání k porušování ze strany kolegyně.

Soud odsoudil oba obviněné k trestu:
 • 40 ran koženou dlouhou plácačkou,  
 • 40 ran bičíkem, 
 • 40 ran rákoskou s tím, že trest  bude vykonán na obou odsouzených současně. 

Oba odsouzení zaujali pozici každý přehnutý přes jednu stranu trestného stolu, Martinových hýždí se neprodleně ujaly zkušené exekutorky Sarikav a Akrep, které Martinovi trest ještě znepříjemnily za nabádání Evelýny k porušování pracovní kázně doplňkovým trestem.
Na druhé straně stolu vysvětlili páni exekutoři Evelýně, že pracovní doba slouží k jiným činnostem, než je mailování a čtení stránek bdsm.

imagebam.com 


Kauza Hrubka v e-mailu

Poslední bod programu si připravil předseda soudu Huid jako malé překvapení, ale současně také otestování znalostí svých kolegů a kolegyň z jazyka českého.
Evelýna se v novoročním e-mailu dopustila hrubé chyby a úkolem všech přítomných na
7. zasedání Sp soudu bylo toto pochybení odhalit. Všichni obdrželi inkriminovaný e-mail a současně byly spuštěny stopky s limitem pěti minut.

Novoroční pozdrav + termíny lednového sp soudu
1. 1. 2013, 1:11:03

Zasílám všem kolegům a kolegyním první Novoroční pozdrav s přáním pevného zdraví,  spokojenosti a spousty nových zážitků všeho druhu, těch spojených s výprasky především J J J    

Slíbila jsem, že do konce roku 2012 nebudu s organizací a přípravou dalšího zasedání sp soudu zatěžovat, ale také tam byla poznámka, jak na Nový rok, tak po celý rok J, tudíž začínáme…….

První dobrá zpráva, do pošty mi dorazil mail od Xxxx a mimo jiné napsala, cituji=kopíruji:
Pokud dostanu v novém roce na zasedání předvolání, zajisté ráda přijedu.“
A současně bylo připojeno přání určené všem účastníkům soudních zasedání: do roku 2013 přeje vše  nej......

Až domluvíme datum, tabulka už čeká na Vaše odpovědi v příloze, navrhuji pozvat z loňského roku přetrvávající kauzy Aaaaa a Bbbbb a samozřejmě již zmíněná účast a kauza Xxxx či Yyyyy  a všech dalších… dveře spankingového soudu jsou otevřené všem novým hříšníkům a hříšnicím, pokud se vám nějací připletli do cesty a je třeba jim ručně domluvit, i těm, které se v roce 2012 nepodařilo napravit J.

Dovolím si zde požádat, aby postupně zde ve schránce byli ostatní informováni o jednotlivě domluvených kauzách, aby pak bylo možné sestavit vyrovnaný program jak pro mužské účastníky, tak aby případně ruce exekutorek lednový nápor vydrželi…

A ještě poslední poznámka ke zvážení:
Zda by nebylo vhodné, aby Aryon umístil na stránky spankingového deníku informaci, že i v roce 2013 spankingový soud pokračuje ve své záslužné činnosti a i nadále se budou páni soudci a paní soudkyně snažit spravedlivě rozhodovat a exekutoři a exekutorky napravovat hříchy a přestupky všech delikventů a delikventek.

Tož myslím, že pro první lednový den napsáno až dost, ale nerada bych, aby "usnulo" a vše se dohánělo dva/tři dny před konáním zasedání.
Tentokrát učiním výjimku a mail posílám nejen do schránky soudu, ale i vám všem, ale znovu připomínám průběžné sledování soudní schránky.

Zdraví a na setkání se těší Evelýna

Po uplynutí poloviny času, když nikdo neodevzdával text s odhalenou chybou, poskytl předseda nápovědu, že se jedná o chybu ve shodě podmětu s přísudkem (nikoliv interpunkce, velká/malá písmena či jiné chytáky).
Trest byl stanoven následovně: autorka mailu dostane od každého, kdo chybu objeví, 15 ran rákoskou, ovšem Ty, kteří a které hrubku nenajdou, čeká stejný trest od Evelýny.  Obhajoba Evelýny, že e-mail psala hodinu po půlnoci ze Silvestra na Nový rok přijata nebyla.

K překvapení všech chybu našel pouze soudce Aryon, a tak hýždě Evelýny pocítily pouze 15 ran od předsedy a 15 ran od Aryona, ostatní se smířili s údělem, že nikdo není dokonalý a jejich hýždě si odnášely domů 15 proužků za neodhalení hrubky.

P.S.: Tak co, vážené čtenářky a čtenáři, odhalili jste hrubku v dopisu Evelýny? Kdo ne, tak toho čeká 15 ran rákoskou v pozici zachycené na fotce.


Mé sestry a já

Nová povídka od našeho autora Mirka se jmenuje Mé sestry a já.

čtvrtek 21. února 2013

Kauzy slečny Květy Králové a Akrep na 7. zasedání spankingového soudu


Kauza slečny Květy Králové

V druhém lednovém týdnu se v soudní schránce objevila od soudce Aryona Žaloba na slečnu Květu Královou za špatný přístup ke studiu i k práci a ještě horší výsledky.

Vážený spankingový soude,
podávám tímto žalobu na slečnu Květu Královou za lenost a neplnění studijních a pracovních povinností.

Zdůvodně

Slečna Květa Králová současně studuje i pracuje a nic z toho nedělá pořádně.
Důkazem toho, že pilně nestuduje, je to, že seminárky odevzdává po termínu a zastává názor, že někdy jí to vyjde a někdy ne.
Na zkoušky se obvykle moc nepřipravuje, dělá opravné zkoušky a i na ty se skoro vůbec neučí, i když by měla.
Hlavně je hodně nepořádná a líná. Nejradši by nechodila do práce a jen se válela v posteli a zastává názor, že nejlepší by bylo, kdyby se dva dny v týdnu chodilo do práce a pět dní byl víkend.

Návrh trestu

Myslím si, že její chování neodpovídá chování zodpovědné studentky a občanky tohoto státu. Domnívám se, že náprava slečny Květy Králové je možná s pomocí důkladného tělesného trestu.
Navrhuji slečně Květě tento trest výpraskem: 50 ran koženou plácačkou, 50 ran jezdeckým bičíkem a 50 ran rákoskou. Slečna Květa bude při výprasku od pasu dolů úplně nahá, prvních 50 ran bude vykonáno na trestné lavici, dalších 2x 50 ran pak na vehementu.

S pozdravem
Aryon

Slečna Květa byla předvolána ke spankingovému soudu, svou účast písemně potvrdila a následně se dostavila k 7. zasedání soudu.

Po vyslechnutí Žaloby soudci provedli doplňkový výslech, ve kterém jim sympatická štíhlá slečna s nadhledem sdělovala, že život je třeba si užívat a ne se jenom pachtit v práci a drnčet skripta, že zná lepší využití času. 
Soudci nevycházeli z údivu, dva externě na VŠ přednáší, když se slečna Květa rozpovídala, jaké fígle a podvody jí při zkouškách vycházejí.
Ani milý úsměv a dodatek, že přeci taky byli mladí, nepomohl od zpřísnění navrhovaného trestu.

Slečna Králová byla odvedena ze soudní síně, aby se páni soudci mohli poradit, jaký trest stanovit pro mladou ženu, která má zájmy o zábavu všeho druhu, ale pracovní a studijní povinnosti jsou jí cizí.

Poté byla slečna Králová znovu předvolána do soudní síně a vyslechla si rozsudek spankingového soudu, který zněl:
60 ran širokou koženou plácačkou v leže na dřevěné trestné lavici
60 ran jezdeckým bičíkem předkloněná přes vehement (trestnou kozu)
60 ran rákoskou předkloněná přes vehement (trestnou kozu)

Slečna Květa Králová trest v plném rozsahu bez připomínek přijala a exekutoři se chopili nástrojů a v krátké době byl její bělostný zadeček rudý, po změně polohy z pohodlnější trestné lavice na nepohodlný vehement ho brzy zdobily pruhy od bičíku a rákosky.

Zda byl trest dostatečný a dopomůže k tomu, aby Květa zdárně dokončila studium VŠ, či bude nutné ruční domluvu zopakovat, ukáže čas.
A tady vidíte výsledek práce našich exekutorů na pozadí slečny Květy:

imagebam.com

Kauza Akrep

Neuplynul ani týden a do soudní schránky dorazila další žaloba, tentokrát od zástupce Lesů ČR, a.s. pana Layna, kde popisoval velmi závažný přestupek – krádež stromku, vzácného tzv. rezonančního smrčku, které se v polovině prosince dopustila Akrep. 
Při krádeži byla přistižena, předvedena na služebnu, zde byl sepsán protokol a protože pokuta se minula účinkem, požádal zástupce právního odboru Lesů ČR o důrazné potrestání u spankingového soudu:

Ctěný Spankingový soude,

jménem Lesů České Republiky, s.p., podávám tímto žalobu na Akrep za
neoprávněnou těžbu dřevní hmoty.
Lesy České republiky, s. p. jsou nejvýznamnějším producentem trvale obnovitelné suroviny - dřevní hmoty na území České republiky. Roční výše těžby dřeva se pohybuje kolem 7,5 mil. m3. Cílem provádění těžby dříví je zvyšování stability, odolnosti, kvality a druhové rozmanitosti lesa v mladším věku – tzv. těžba výchovná a včasné zahájení přirozených procesů obnovy lesa novými odolnějšími, kvalitnějšími a druhově pestřejšími následnými lesními porosty u porostů starších – tzv. těžba obnovní. Dalším důležitým cílem provádění těžby v lesích je odstranění stromů nemocných, poškozených a napadených různými škůdci a chorobami proto, aby bylo zabráněno šíření těchto škůdců a chorob na další zdravé stromy. Jakákoliv těžba v lesích musí být realizována vždy v souladu s platnými legislativními předpisy a v souladu se strategií trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Akrep se nezúčastnila žádného z našich transparentních tendrů na komplexní lesní zakázky, přesto dne 18.12.2012 uřízla v území SÚJ Jihlava smrček velikosti 160 cm. Navíc se jednalo o zvláštní, tzv. rezonanční smrk (kmen s velkou hustotou letokruhů), ze kterého se vyrábí hudební nástroje.
Tímto byla způsobena škoda nejen ekonomická, ale také kulturní a naše země přišla do budoucna o několik houslových virtuosů.
Dále byla poškozena mezinárodní reputace naší společnosti a hrozí odebrání
regionální certifikace lesů podle systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
V důsledku výše uvedeného žádáme důrazné potrestání Akrep výpraskem na
hýždě na trestné lavici v kombinaci více nástrojů v minimálním součtu 80 ran. Pro zvýšení výchovného účinku dáváme i na zvážení soudu realizovat část výprasku na jiná citlivá místa či souběžnou aplikaci svorek/skřipců při výkonu trestu.

S pozdravem Lesu Zdar
Layn
právní odbor Lesy ČR s.p.
vedoucí oddělení kázeňských trestů

Po obdržení Předvolání Akrep potvrdila, že se k soudu dostaví a s drobným zpožděním, způsobeným veřejnou dopravou, také k soudu přijela. 
Soudního líčení byl přítomen pan Layn z právního odboru Lesů ČR, aby soudcům doplnil a objasnil závažnost krádeže smrčku a poskytl potřebné doplňující údaje. 
Hlavním důkazem bylo to, že Akrep byla při krádeži smrčku přistižena velmi spolehlivým a důvěryhodným členem lesní stráže Olafem Větvičkou. 
Po celou dobu čtení žaloby stála Akrep se skloněnou hlavou, přesto po dotazu předsedy soudu, jak svoje chování vysvětlí, se snažila krádež popřít s odůvodněním, že 18. prosince se v lesích na Jihlavsku vůbec nepohybovala, ale na dotaz, kde tedy byla, si nedokázala vzpomenout. Rovněž protokol, který ihned po zadržení podepsala, hovořil v její neprospěch. 
Přitěžující okolností pro Akrep byla skutečnost, že po volbě našeho nového prezidenta vyšlo najevo, že byla způsobena škoda nejen ekonomická a kulturní, ale i politická, protože budoucí pan prezident bude mít ve svém oblíbeném polesí o jeden strom k objímání méně. 
Akrep se ještě pokusila o obhajobu, ale její řeč byla nevěrohodná, předložené důkazy nedokázala vyvrátit. 
Akrep se pod tíhou důkazů ke krádeži přiznala. 
Akrep byla odvedena ze soudní síně, aby se soudci poradili o jejím rozsudku. Po předvedení do soudní síně si Akrep vyslechla rozsudek. 
Spankingový soud odsoudil Akrep za krádež smrčku k trestu: 

 • 60 ran páskem 
 • 60 ran bičíkem 
 • 60 ran rákoskou 

Výprask bude vykonám na trestné lavici a Akrep bude mít při výprasku holé hýždě. 
S ohledem na závažnost činu soudci vynesli rozsudek s doplňkovým trestem aplikací kolíčků na citlivá místa, aby výprask byl ještě víc účinný. 
Akrep trest přijala a ten byl ihned vykonán. 
No a tady vidíte pozadí Akrep po vykonání trestu:
imagebam.com

Vyplácení služek

Báseň Vyplácení služek napsal náš autor redbelt.

Seznámili jsme se v rychlíku z Košic do Prahy

Nová povídka od nového autora se jmenuje Seznámili jsme se v rychlíku z Košic do Prahy.

Změřte intenzitu výprasku mobilním telefonem

Moderní technologie postupují mílovými kroky a chytré mobily dokáží změřit intenzitu výprasku.
Vývojový tým Kreatur uvedl na trh aplikaci Spanking Meter pro mobilní telefony s operačním systémem Android, která umí měřit intenzitu výprasku mobilním telefonem.

Delikventka ohnutá přes kolena dostala na holou

Delikventka ohnutá přes kolena dostala na holou.
Video berte i jako ukázku toho, jak dlouhé nástroje nejsou vhodné k výprasku přes koleno. Vidíte, jak se exekutor s výpraskem docela trápí, a nakonec zvolí jinou polohu delikventky.

Pro její dobro

Pro její vlastní dobro

středa 20. února 2013

7. zasedání spankingového soudu - začínáme

Začátek roku 2013 s sebou přinesl mimo jiné i zahájení příprav na 7. zasedání spankingového soudu.
Jako první se začátkem ledna v soudní schránce objevila žaloba podaná soudcem Aryonem na slečnu Květu Královou za špatné pracovní i studijní výsledky.  Slečna Květa si je plně vědoma svého flákání, nepravidelné či povětšinou téměř žádné přípravy na zkoušky, opisování a spousty dalších přestupků, s potrestáním u spankingového soudu souhlasila, doufá, že tím se její kázeň a přístup ke studiu zlepší.
Druhého předvolaného, jehož kauza čeká v soudní schránce na rozhodnutí soudu a případné vyměření trestu již řadu měsíců, postihla chřipka a z lednového zasedání se musel omluvit.
Třetí kauzou, která se tudíž přesunula jako druhý bod programu, byl velmi závažný přestupek Akrep, ta se v předvánočním čase dopustila v lese na Jihlavsku krádeže vánočního stromku. Krádež byla o to závažnější, že smrček, přibližně 160 cm vysoký, který si vyhlédla a následně uřízla a chtěla odvézt domů, patřil do skupiny tzv. rezonančních smrků, ze kterých se vyrábí hudební nástroje. Při krádeži byla přistižena členem lesní stráže Olafem Větvičkou. Zástupce Lesů České republiky, s.p.  pan Layn podal na Akrep žalobu ke spankingovému soudu.
Jako čtvrtý byl předvolán delikvent, jehož provinění obdržel Spankingový soud v létě 2012, ale s ohledem na nutnost vyřídit a dořešit kauzy, které dorazily dříve, byl pozván na lednové zasedání. Bohužel pracovní zaneprázdnění mu účast neumožnilo, jako třetí bod programu byla zařazena stížnost zaměstnavatele, konkrétně společnosti Konzultace Slušného Chování na dva své zaměstnance Martina a Evelýnu, kteří dlouhodobě i přes upozornění a důtku porušují pracovní kázeň, v pracovní době si posílají e-maily s nepracovním obsahem, vstupují na stránky  bdsm,  blogy se zaměřením na spanking jako je Aryonův deník,  a tím poškozují firmu. Protože Výtka ani krácení prémií nepřimělo tyto dva pracovníky ke změně, obrátila se společnost KSCH na Spankingový soud a poslala na oba viníky  Žalobu.
Poslední bod programu zaskočil všechny přítomné, předseda soudu Huid, jemuž profesní deformace nedovolila neupozornit a nepotrestat hrubku v e-mailu  kolegyně Evelýny  ve shodě podmětu s přísudkem, a tím si i otestovat znalost  jazyka českého u všech přítomných na lednovém zasedání, rozdal všem vytištěný Evelýny e-mail, stanovil časový limit 5 minut a úkolem přítomných bylo odhalit tuto hrubou chybu.

Pro přehlednost výsledný program 7. zasedání Spankingového soudu:
 • První projednávaná  kauza  Aryon  vs. Květa Králová – „Nevyhovující studijní výsledky“
 • Druhá kauza Layn (zástupce Lesů ČR) vs. Akrep – „Krádež vánočního stromku“
 • Třetí kauza - žaloba Společnosti KSCH na Martina a Evelýnu – „Porušení pracovní kázně“
 • Čtvrtý případ (byl připraven jako malé překvapení )- odhalení hrubky v e-mailu Evelýny

Radim Uzel: Určité formy násilí se staly přirozenou součástí sexuálního života

Nevím, jestli jste si všimli článku od Radima Uzla na novinky.cz Určité formy násilí se staly přirozenou součástí sexuálního života.
O tom, jak pohotový jsem spankingový novinář, svědčí to, že o stejném článku, ale zveřejněném v Právu, jsem na deníku psal už před rokem.

úterý 19. února 2013

Zpráva o 7. zasedání spankingového soudu bude

V průběhu roku od vás dostávám nejen povídky, básničky, reportáže, ale také dotazy, nápady a připomínky.  Snažím se na ty slušné a smysluplné e-maily reagovat.
Mezi časté patří upozornění či stížnosti autorů povídek, že pokud je v krátkém časovém intervalu po uveřejnění povídky na deníku umístěna následně např. básnička či reportáž ze zasedání spankingového soudu, povídka se brzy posune na další stranu a dle hesla:„sejde z očí, sejde z mysli“ její dostupnost a tím i čtenost výrazně klesne.
Jednou z možností, jak z části tomuto dopadu zabránit, je uveřejňovat povídky postupně, nikoliv naráz ihned po obdržení, ale opět se vyrojí dotazy a urgence, kdy už tu či onu povídku vystavím, ale určitá spravedlnost by měla zůstat zachována.
Rovněž zalamování básniček do sloupců či rozdělení reportáže ze soudního zasedání do několika částí výrazně zahlcenost první stránky sníží.
Ke konci ledna se konalo 7. zasedání  spankingového soudu a podle výše uvedených pravidel budu zveřejňovat informace o jeho přípravě i reportáž z průběhu po částech, abych co nejméně poškodil povídky, které mi již dorazily nebo dorazí během zveřejňování  zpráv ze spankingového soudu.

Jeptiška a inkvizitor

Jeptiška a inkvizitor

pátek 15. února 2013

středa 13. února 2013

Mimořádný Svatovalentýnský soud

V předvečer svátku Svatého Valentýna je tady Mimořádný Svatovalentýnský soud od našeho oblíbeného autora Libertina.

pondělí 4. února 2013

Kurva, ta sedla!

Kurva, ta sedla! je Libertinův pohled na pokračování povídky Nevhodná slova, kterou napsala Literata.

neděle 3. února 2013

Klub PEKLO

Na konci víkendu pro vás mám Klub PEKLO od našeho oblíbeného autora Libertina.