pátek 19. října 2018

Do pravidel spankingové seznamky bylo přidáno

SPANK-06 Komunikace 

Neslušná komunikace (např. maily obsahující sprostá slova nebo urážky, nevhodné a neslušné návrhy) s osobou, která má seznamku na starosti (adminka, výkonný manažer, Aryon), bude považována za střední až těžký hřích (podle závažnosti urážek a dalších okolností), v případě opakování bude hříšník zařazen na černou listinu a budou mu okamžitě mazány i inzeráty, které dodržují pravidla.

čtvrtek 18. října 2018

Spankingová seznamka 1.0

Doplnili jsme pravidla spankingové seznamky a tresty za jejich porušení.

Spankingovou seznamku (pravidla i inzertní rubriky) najdete vždy v pravém sloupci pod sekcí Důležité.

A už se nám pomalu začíná plnit nová rubrika Pranýř.

Spankingová seznamka - Pravidla a tresty za jejich porušení

SPANK-01 Tresty pro hříšníky spankingové seznamky a diskusního fóra
Malý hříšník/hříšnice:
25 ran vařečkou nebo kartáčem na vlasy, podle toho, co si hříšník/hříšnice vybere

Střední hříšník/hříšnice:
50 ran dřevěnou plácačkou 

Velký hříšník/hříšnice:
100 ran velkou dřevěnou plácačkou (paddle)

O udělení trestu pro hříšníky rozhoduje adminka nebo výkonný manažer seznamky nebo Aryon. Trest se zapisuje do rubriky Pranýř a bude vykonán na zasedání spankingového soudu.

SPANK-02 Přezdívka
Každý inzerát nebo příspěvek diskusního fóra musí být opatřen přezdívkou nebo jménem. Přezdívka musí mít nejméně 4 znaky. Pod znaky se rozumí písmena nebo číslice. Přezdívka nesmí obsahovat jen samé souhlásky (např. BFLM není přezdívka) nebo samé samohlásky.
Inzerát bez přezdívky nebo jména nebo s přezdívkou neodpovídající tomuto pravidlu je malý hřích s trestní sazbou 25 ran vařečkou nebo kartáčem.

Každý inzerent je povinen používat jen jednu přezdívku. Použití více přezdívek se stejnou emailovou adresou je střední hřích s trestní sazbou 50 ran spankingovou plácačkou.

SPANK-03 Opakování inzerce
Každý inzerent může mít v jedné rubrice pouze jeden platný inzerát. Pokud inzerent již má v dané rubrice inzerát, smaže si ho, nebo požádá adminku o zrušení inzerátu a pak může vložit nový inzerát.
Porušení tohoto pravidla je malým hříchem.

SPANK-04 Inzerát v rubrice
Každý inzerát musí obsahovat emailovou adresu (rubrika E-mail) při zadání inzerátu. V textu inzerátu nesmí být uveden explicitně email nebo odkaz na web.
Inzerát musí obsahovat přezdívku/jméno, musí být umístěn do správné rubriky a musí z něj být patrné pohlaví inzerenta/inzerentky a preference - sub/dom/switch.
Porušení tohoto pravidla je malým hříchem.

Doporučujeme uvést místo, odkud inzerent je.

Odpověď na inzerát vložená do rubriky k inzerátu je středním hříchem.
Jiné texty než inzeráty podle tohoto pravidla vložené do inzertních rubrik jsou malým hříchem, v případě opakování pak středním hříchem.

SPANK-05 Podvodné jednání na seznamce 
Jakékoliv podvodné jednání, které by vedlo k obcházení pravidel seznamky např. více přezdívek nebo podobné emailové adresy se záměrem obejít pravidlo o jednom inzerátu v rubrice, vystupování v roli opačného pohlaví apod. bude považováno za střední hřích a podle toho potrestáno.

SPANK-06 Komunikace 
Neslušná komunikace (např. maily obsahující sprostá slova nebo urážky, nevhodné a neslušné návrhy) s osobou, která má seznamku na starosti (adminka, výkonný manažer, Aryon), bude považována za střední až těžký hřích (podle závažnosti urážek a dalších okolností), v případě opakování bude hříšník zařazen na černou listinu a budou mu okamžitě mazány i inzeráty, které dodržují pravidla.


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

úterý 16. října 2018

Spankingová seznamka II.

Ještě se na chvilku vraťme ke spankingové seznamce.
Včera jsem vám představil administrátorku spankingové seznamky Nesi.
Dnes vám chci představit výkonného manažera spankingové seznamky, který je Kony.
Kony bude dohlížet na fungování seznamky, spolu s Nesi budou vymýšlet a upřesňovat pravidla, aby seznamka hladce fungovala, samozřejmě včetně trestů za porušení pravidel.
Kony a Nesi budou spolu udržovat novou část seznamky označenou jako Pranýř, kde se objeví všichni, kdo poruší pravidla.
Kony je výkonný manažer, protože bude vykonávat tresty na Nesi, pokud Nesi nebude dost pečlivá a v seznamce vznikne nepořádek.

A Kony už vytvořil první návrhy trestů.

Bude to fungovat takto: Každé porušení pravidla znamená zrušení inzerátu, zveřejnění hříšníka/hříšnice v rubrice Pranýř a jeho odsouzení k trestu výpraskem.

Tento trest bude vykonán na nejbližším zasedání Spankingového soudu. A pozor, další zasedání bude už v listopadu.

A tady jsou ty Konyho návrhy:

Malý hříšník/hříšnice:
 • 25 ran vařečkou nebo kartáčem na vlasy, podle toho, co si hříšník/hříšnice vybere
Střední hříšník/hříšnice: 
 • 50 ran spankingovou plácačkou
Velký hříšník/hříšnice: 
 • 100 ran velkou dřevěnou plácačkou (paddle)

pondělí 15. října 2018

Spankingová seznamka

Vyhověl jsem vašemu přání a vrátil na deník Spankingovou seznamku.
Důvodem, proč seznamka na čas zmizela, bylo, že v ní byl velký nepořádek a neměl jsem nikoho, kdo by se o seznamku staral.
Ale teď se našla dobrá duše, adminka Nesi, která se bude o seznamku pečlivě starat.

Inzeráty v nesprávných rubrikách, neúplné inzeráty, inzeráty inzeráty bez emailové adresy, bez podpisu (přezdívka), inzeráty, ze kterých nelze poznat, zda jde o muže či ženu, inzeráty se smajlíky a jinak nevhodné inzeráty budou nemilosrdně smazány a navíc pranýřovány v nové rubrice nazvané Pranýř.

Nesi mně slíbila, že postupně zpřesní pravidla pro Spankingovou seznamku a každé porušení pravidel bude přísně trestáno výpraskem na holou. Adminka Nesi má ode mne plnou pravomoc k vynesení rozsudku nad provinilým inzerentem či inzerentkou.
Rozsudek bude zveřejněn v rubrice Pranýř a vykonán při nejbližsím zasedání Spankingového soudu.

A ještě upozornění!
Nesi má v oblibě především velkou vařečku a velkou dřevěnou plácačku (paddle). Tak si dejte při psaní inzerátů opravdu velký pozor!

Spankingová seznamka II.


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Zase hodně zlobila

Můžete hádat, která z našich čtenářek nebo nečtenářek má takto zmalovaný zadek a čím dostala.
http://aryon111.tumblr.com/post/179072916043/she-was-very-naughty

Reportáž – recenze nezbedníka na návštěvu ve VIPD

Nezbedník se svěřuje

pátek 5. října 2018

Psychologie spankingu 2.0: Výprask prutem, klepáčem na koberce a poziční tresty

Víte, že v Psychologii spankingu 2.0 se snažíme zjistit, jak moc jsme my spankingoví lidé stejní nebo navzájem odlišní.
Dalším předmětem našeho zkoumání je to, zda je naše náklonnost ke spankingu zděděná nebo vytvořená během našeho života.
Víte, že já jsem velkým zastáncem teorie vytvořených emocí (Theory of constructed emotion) od paní Lisy Feldman Barrett, která říká, že nejen naše znalosti, ale také naše emoce jsou vytvářeny až během našeho života.
Proč se tím zabývám?
Pokud jsme naši náklonnost ke spankingu zdědili, je nepravděpodobné, že by se mohla výrazněji měnit. Myslím tím, že by se třeba mohla rozvíjet i k dalším BDSM aktivitám.
Pokud je ale naše náklonnost ke spankingu vytvořená, může se během celého života klidně rozvíjet. Je to jen na nás, nikoliv na dědičnosti.
A to mne v Psychologii spankingu 2.0 zajímá nejvíce.

V minulém díle, který se měl správně nazývat Výprask rákoskou, řemenem a rukou jsme se zabývali těmito uvedeným nástroji.
Podle vašeho hlasování kdy 10 je maximum, je oblíbenost výprasku rákoskou 8,7, výprasku řemenem je 8,0 a výprasku rukou 7,2.

Dnes s podíváme na výprask pruty (nebo prutem) a výprask klepáčem na koberce.
Tady máte několik příkladů výprasků prutem a klepáčem na koberce  a klidně můžete poslat nebo dát do komentářů i další.
Zatím vám k nim nebudu nic psát, abych vás nějak neovlivňoval. Až mně napíšete, co vás na nich vzrušuje, tak to pak dáme dohromady s mým pohledem.
Zase budete hodnotit na stupnici od 0 do 10, abychom mohli hodnocení nástrojů porovnat.

Kromě výprasků mne zajímá i váš pohled na další aktivity spojené s výprasky. A začneme pozičními tresty a to klečením.
Při hodnocení pozičního trestu klečení  nemusíte srovnávat s výprasky, spíše srovnávejte s dalšími podobnými tresty jako je klečení. 10 tedy znamená maximálně ze všech takových trestů s výjimkou výprasků.

A tady, prosím, vyplňte dotazník - výprask pruty + klepáč na koberce + klečenípondělí 1. října 2018

Psychologie spankingu 2.0: Kolik ran máte spojených s rákoskou?

V dotazníku Výprask rákoskou se vás ptám, kolik ran máte spojených s rákoskou.

Tato delikventka jich dostala 45 ohnutá přes hranu stolu.

http://aryon111.tumblr.com/post/178633181383/southern-spankdaddy-t1espo-wow-that-is

čtvrtek 27. září 2018

Psychologie spankingu 2.0: Výprask rákoskou: Co nás na výprasku rákoskou nejvice vzrušuje

Než budu pokračovat dalším dílem Psychologie spankingu 2.0 vrátíme se na chvíli k minulému dílu.

Chtěl bych vás pochválit. Řada z vás už odpověděla na naši anketu Výprask rákoskou

S výsledky vás seznámím později, protože předpokládám, že ještě mnozí anketu vyplní.

Pro zajímavost teď uvedu, jak jste odpovídali na otázku "Co vás na výprasku rákoskou nejvíce vzrušuje".

Vaše odpovědi lze zhruba rozdělit do 2 skupin.

Pvní skupina odpovědí se zaměřuje na celkovou atmosféru výprasku, tedy to vzrušení začínající už před vlastním výpraskem. Do této skupiny patří odpovědi:
 • představa zlobivce, který je po zásluze potrestán, 
 • rákoska se nepoužívá na nic jiného než výprask - je to takový symbol trestu,
 • nádech starodávné tradice,
 • je trestná,
 • pocit bezmoci a neodvratnosti trestu,
 • nutnost podřídit se nebo naopak potrestat, bolest oboustranně
 • nutnost vydržet ho nebo pocit, že ho musí sub vydržet pro mě
 • bezmoc,
 • elegancia
 • už jen to slovo
 • atmosféra
 • je královna výpraskových nástrojů, tenká, dlouhá, hladká
Do druhé skupiny pak patří odpovědi, které se zaměřují na bolest, zvuk nebo stopy po výprasku rákoskou, tedy vzrušení začínající až při vlastním výprasku a po něm:
 • bolest a hezké proužky
 • bolest a krásné proužky
 • bolest a pak ta jelita
 • bolest a štípe
 • jak se zakousne do zadku a pak fialová jelítka
 • pruhovaná prdelka a modrofialová jelita
 • je to poměrně rázný nástroj, dělá krásné stopy a má naprosto nenapodobitelný zvuk
 • proužky
 • proužky na zadnici
 • pruhy
 • štípnutí
 • pruhy, štiplavá bolest
 • už samotné zasvištění rákosky má svoje kouzlo, slastně bolestivé štípnutí, které projede celým tělem až do konečků prstů :-))
 • napětí a zvuk
 • dotek rákosky s pokožkou
 • zvuk, svist, úder
 • štiplavost a hezké stopy, které rákoska zanechá
 • rudý zadek
 • zvuk, který vydává, bolest, kterou způsobuje, aura, kterou vyzařuje
 • zvuk rákosky, štiplavá bolest, pruhy po výprasku
 • specifická bolest rákosky a rákoska jako trestný nástroj
 • ostrá bolest
 • nemám ji moc rád, je to příliš tvrdý a nebezpečný nástroj

středa 26. září 2018

Další Ham-Handedovka

Nová koláž. Jako vždy, další verze (s řemenem) a původní obrázek zde:Snad přijde vhod! Váš
Ham-Handed

pondělí 24. září 2018

Portfolio nástrojů

Někdy se setkávám s dotazem, jak vypadá tawse a další nástroje většinou pojmenované jen anglicky.

Objevil jsem pro vás těchto 22 nástrojů a tady je pár nápověd pro český překlad:

tawse - řemen původně používaný ve skotských školách
strap (ale někdy i strop) - řemen
razor strop - tzv. obtahovací řemen pro broušení břitvy
paddle - plácačka tzv. pádlo, často dřevěná, ale tady i kožená
ruler - pravítko, ale v našem případě spíše nástroj k vládnutí (rule)
domestic discipline - domácí kázeň
grandma - babička
loopy - jak ví každý programátor, loop znamená smyčka
riding crop - jezdecký bičík
french martinet - speciální francouzský bič pojmenovaný podle pana Martineta, který zavedl jeho používání (asi v armádě)

http://aryon111.tumblr.com/post/178375757208/helen599-tooduckavenue-archivallolo83

Prý už jsem dlouho nedostala

https://canegirl777.tumblr.com/post/178383234911/prý-už-jsem-dlouho-nedostala-a-pak-to-vypadá-jak

Dárkový poukaz - radost Paní Vychovatelky

Obdarovaný se dostaví v termínu stanoveném paní Ředitelkou do jejího výchovného ústavu VIPD za účelem nařezání na holý zadek následujícím způsobem...

středa 19. září 2018

„Vzorná holčička“ (KOLÁŽ + 2 DOTAZY NA ČTENÁŘE)

Ještě tu mám pro fandy mého prznění fotek jednu starší, nedokončenou koláž. Verze bez chloupků a zdrojové foto opět zde na Okouním klubiku.Tak co, která vařečka se hodí lépe? Ale mám ještě dva důležitější dotazy na ctěné úchylstvo (i náhodné čtenářstvo):

1) netušíte, jaký je doposud živý (hojně přispívaný) zahraniční server, kde bych třeba mohl také zaujmout s těmito hříčkami? Asi spíš nějaký, kde sdílejí vlastní spanking-tvorbu, ne generické porno. Myslím třeba typu AnimeOTK.com, akorát že tam povolují jen kreslené výtvory, ne fotky.

2) uměl by někdo mé texty přeložit do angličtiny? - Já bohužel neumím. Básničky asi ne, to by bylo moc složité, ale prostě ty texty, třeba i zkráceně, aby byl znát ten hlavní fór. Samozřejmě by to dotyčného/dotyčnou muselo bavit, nechci nikoho otravovat...

Každopádně enjoy!

Ham-Handed

úterý 11. září 2018

Ham-H.: „Žákovské v gaťkách“ (KOLÁŽ s BÁSNIČKOU)


......
Text zvlášť, zdrojové a BONUS fotky + 'behind-the-scenes', zkrátka více o tom zde v tomto příspěvku na Okounu.

Ham-Handed

Psychologie spankingu 2.0: Výprask rákoskou

Chtěl bych se v Psychologii spankingu 2.0 postupně věnovat jednotlivým nástrojům vhodných pro výprask. Jako první jsem si vybral rákosku.

Nedávno jsme tady měli pěkný výprask rákoskou slečny A
a na stránkách Paní Vychovatelky je další pěkný výprask asistentky Moniky.

Rákosku čtenářkám a čtenářům spankingového deníku asi nemusím představovat.
Jestli si ale přesto chcete o rákoskách něco přečíst, tak doporučuji stránky SVOBODAspank Ratanky-RákoskyTady si můžete rákosky také koupit.

Na závěr prosím vyplňte náš dotazník Výprask rákoskou.

pátek 7. září 2018

Rodinný podnik

Po dědečkovi jsem zdědil malý obchodní podnik, který založil krátce před válkou jeho otec. Zaměstnával výhradně ženy; nejspíš proto, že jim mohl platit méně než mužům - to se ale ukázalo velmi výhodné během války a po ní. V těch dobách byl mužů nedostatek.
......
A tady je Rodinný podnik, nová povídka od našeho velmi oblíbeného autora Tomáše.

Vyhodnocení tipovací soutěže

Jméno nové rákosky ASISTENTKA nikdo neuhodl. Hlavní cenu, výprask Asistentkou získává asistentka Monika a my už se těšíme na fotky nebo video z předávání.

pondělí 27. srpna 2018

Druhý večer s filmy Lupus Pictures

Stejně jako u prvního večera s filmy Lupus Pictures program moderovali tři nejpovolanější: Marco, Felix a Rider.
Během večera zazněla spousta vtipných historek, ale  byly zmíněny i komplikace, které natáčení filmů provázely, perličky se sháněním vhodných kostýmů, bot a dalších rekvizit.

Krátce po dvacáté hodině byla zahájena videoprojekce filmem "Zločin ve škole Svatého Tomáše" ("Crime at St. Thomas School"). S ohledem na počet studentek a jejich provinění, byl panem školníkem udělen slušný počet výprasků dřevěným paddle, byť v porovnání s dalšími filmy tohoto večera, výprasků ze skupiny mírnějších.

Jako druhý byl uveden film "Omluvenka" (A Note for Absence), kde naopak přísný pan ředitel v podání Felixe a jeho pověstná levačka zmalovala hýždě studentky, která se pokusila zfalšovat omluvenku a nafingovat podpis otce, velice důrazně. Trest  pětadvacet rákoskou za pozdní příchod + druhých pětadvacet za falšování omluvenky byl ještě navýšen za nepočítání ran o pět ran navíc. Za předchozí prohřešky nebohou studentku potrestal již doma otec řemenem, na zadek vybarvený do modro-fialova přibylo pětapadesát jelit od rákosky.

Po každém filmu byla možnost krátkého občerstvení, ale protože filmová nabídka byla bohatá, bylo nutné zase brzy usednout zpět a vychutnávat další jedinečné filmy LP.

I v dalším filmu "Pater Familias" hlavní role byla pod taktovkou Felixe a rákoska opět nezahálela a potrestala čtyři studentky, které se pokusily opsat matematickou kompozici. Tři si vyslechly trest ve výši pětadvacet rákoskou na holou za podvádění, čtvrtá studentka byla potrestána třiceti ranami za to, že písemnou práci spolužačkám umožnila opsat. Ve filmu nechyběly vtipné komentáře matky pana ředitele i jeho vzpomínky na život rodinný...

S blížící se půlnocí bylo jasné, že původně avizovaných šest filmů bude poníženo, posledním filmem páteční noci byl "Kmotr" ("The Gogfather"). Drsné prostředí Výchovného ústavu, kam byla dočasně umístěna/schována dcera podnikatele v podání Grovia, stejně jako tvrdé tresty i celkový velmi přísný režim zakončil druhý promítací večer. Zlo bylo potrestáno a dcera podnikatele osvobozena :-).

Neodpromítané filmy a další z doby "Stalinské" budou na podzim náplní dalšího večera s Lupus Pictures.

Pokud tedy chcete zažít atmosféru a sledovat filmy na plátně ve společnosti stejně naladěných diváků, sledujte stránky BDSM klubu, kde již brzy bude termín vyvěšen.

Psychologie spankingu 2.0: Velikonoční výprask

Víte, že mým cílem v Psychologii spankingu 2.0 je hledat, jak jsme si, my spankingoví lidé, podobní nebo odlišní.

Začal jsem vyhodnocením velikonočního dotazníku, který je na našem deníku už několik let.

Porovnáváme vnímání tradičního velikonočního výprasku a výprasku jinak u čtenářek a čtenářů deníku.

Protože výsledky dotazníku u čtenářek jsem vám již představil, začnu tentokrát čtenáři:


Tradiční velikonoční výprask se líbí skoro 95 procentů čtenářů našeho deníku. A velikonoční výprask jinak se líbí asi 74 procentům čtenářů.

Pro porovnání u čtenářek jsou výsledky následující:

Tradiční velikonoční výprask se líbí 82 procentům čtenářek a výprask jinak 65 procentům čtenářek.

V případě, že by mně chtěl někdo s Psychologií spankingu 2.0 pomáhat, tak budu rád. Ozvěte se mně.

Výchovný institut Kamenný dvůr - kapitola 1.

Na stránkách paní Vychovatelky si přečtěte:

Výchovný institut Kamenný dvůr - kapitola 1.

úterý 21. srpna 2018

HH: ještě jedna KOLÁŽ – s minipovídkou

Politické úvahy nad dobou minulou ve všech médiích mne také inspirovaly. Která ze dvou variant je lepší?Celý text povídky zvlášť, zdrojová fotka, původní článek (backstory)... jsou jako obvykle ZDE.

Tak užívejte, a hlavně, jestli se líbí, hlasitě CHVALTE, nebo už NEBUDOU! :-)

Váš Ham-Handed

neděle 19. srpna 2018

Ham-H.: OBRÁZKOVÉ PANORAMA S VERŠÍKY

Vyrobil jsem novou megakoláž a doplnil plácací „poezií“, snad se zalíbí:Původní nedokurvené zdrojové fotky, text zvlášť (pro lepší čtení, či zkopírování) i s BONUSY a mým „tvůrčím komentářem“ se nalézá v tomto Okouním příspěvku! - komentáře k dílu uvítám zde i tam. Enjoy!

Ham-Handed

pondělí 13. srpna 2018

Luis dostal obracečkou na holou

Luis: "Dneska jsem umýval nádobí uplně nahatej a manželka byla právě na odchodu a tak mě pleskla obracečkou na pánev přes zadek."čtvrtek 9. srpna 2018

Psychologie spankingu 2.0: Jak vnímají velikonoční výprask naše čtenářky

Jedním z cílů Psychologie spankingu 2.0 je hledat, jak jsme si my "spankingoví lidé" podobní a rozdílní.
Občas se vás budu ptát v dotaznících, co se vám líbí a nelíbí, a podle toho budeme hledat skupiny podobných "spankingových" lidí.
Mám ale k dispozici několik dotazníků, které stále vyplňujete. Takže bych vám chtěl postupně představit, co mně z dotazníků vychází.

Jako první se podíváme na Velikonoční dotazník, který je na internetu už od roku 2016 a některé výsledky jsem vám už představoval.
Dnes se podíváme jen na názory našich čtenářek, na názory čtenářů někdy příště, to abyste mohli přemýšlet, jak ta procenta vypadají u mužů a zda se budou nějak výrazněji lišit od žen.
V dotazníku byly dvě zásadní otázky.
Jedna z nich je, jak se vám líbí tradiční velikonoční výprask (VV). Hodnotili jste v škále 0 až 10, kde 0 znamená vůbec a 10 znamená maximálně.
Druhou otázkou bylo, jak se vám líbí VV jinak, tedy třeba tak, jak je popsáno v povídkách Velikšické pondělí na našem deníku. pro hodnocení byla opět stejná škála.

A jak to dopadlo v případě našich čtenářek:Z dotazníku vychází, že více než 80ti procentům našich čtenářek se tradiční VV líbí. Druhým závěrem je, že skoro 66ti procentům žen se líbí jak tradiční, tak také VV jinak (s prvky jinými než klasický výprask).

Přijímám sázky, jak dopadnou procenta v případě našich čtenářů a také na to, kdo má perverznější spankingové představy, zda čtenářky nebo čtenáři našeho deníku (tedy u koho budou ta procenta VV jinak větší).

Psychologie spankingu 2.0: Geny nebo výchova?

Slíbil jsem, že zajímavé komentáře k Psychologii spankingu 2.0 budu přidávat mezi příspěvky.

Tak tady je komentář Ham-Handed z https://www.okoun.cz/boards/vyprask_neni_jenom_spanking:

Díky, žes nás, Okouňáky, zmínil! Ovšem k zamyšlení sis teda nevybral pravou chvíli; do klubu občas sice něco hodím, ale jen proto, že chcípám vedrem a nic jiného ani dělat nemůžu - přemýšlet rozhodně ne, zvlášť nad tak těžkými otázkami!

Je to ještě komplikováno tím, že se přikláním k většině současných filosofů, kteří se domnívají, že člověk nemá svobodnou vůli. Jasně máme pocit svobodné vůle, v běžné řeči hovoříme jakobysme ji měli, ale když to člověk promyslí do důsledků je to vlastně vyloučeno! To bychom museli být bohové... Rozhodně se to alespoň týká teplot nad 28 °C, na tom trvám!

No, takže kdo by měl (a mohl) vlastně něco ovlivňovat?

Jinak zděděné vs získané je taky otázka: Opice se bojí hadů, ovšem v ZOO ne, pokud neuvidí jiné opice (stačí na videu!), jak se hadů děsí - takže se to naučila, že? No, ne tak docela: když jim zjinscenovali scénku, jak se jiné opice bojí melounů, tak se tohle od nich nenaučily... Čili?

Čili je to otázka spíš jak moc je to komplikované, než jestli převažují geny nebo výchova. Hlavně to brzy přestane být úplně jedno, jelikož už umíme i geny dospělého editovat, takže až se tohle rozmůže, nezůstane z našeho světa, psychologie a morálky kámen na kameni...

Přesto mám na chladnější měsíce nějaký konstruktivnější a méně skeptický příspěvek k "psychologii sp" - už delší dobu o něm přemýšlím, mám i podklady, ale moc se do toho nehrnu, jelikož je do toho zapleten sex, evoluce, letentní erotismus mezi rodiči a děti a jiné stále tabu úvahy (nerad bych byl osočen z ... freudismu!). No ale třeba se někdy k tomu dokopu!

Zatím všem věrným čtenářům hezké = chladnější léto přeju (masochisti ať si mají jaké chtějí!).

Ham-Handed
z https://www.okoun.cz/boards/vyprask_neni_jenom_spanking

Aryon:
Tady se od současných filosofů dost liším, protože si myslím, že mnohem víc je to na nás (a samozřejmě na našem nejbližším okolí především v dětství), než si většina z nás uvědomuje.
Teď vůbec nemyslím jen spanking, ale celkově naše životy. To je můj názor po pochopení  Theory of constructed emotion.

Hlazení důtkama

https://evilstan.tumblr.com/post/176802559211/meinvsp-抽打

Ilma

Ilma měla a žila to, čemu se říká zkažený život. Jenom co Jenom co ji život doved dorozpuku jejích dívčích jar – zbláznila se do cikánského muzikanta. A s tím taky do světa utekla. Jenže!
......
A tady je Ilma  od našeho oblíbeného autora a kreslíře Čajmrska.

úterý 31. července 2018

Psychologie spankingu 2.0 žije

Je horké léto a na spankingovém internetu je úplně mrtvo už dlouho.
Jedině HamHanded a jeho přátelé na diskusním fóru Výprask není jen spanking na Okoun.cz diskutují o spankingu dál. Díky za to!
Usoudil jsem, že je nejvyšší čas pokračovat v Psychologii spankingu 2.0.
Nevím, zda někdo z těch, co do Psychologie spankingu 2.0 přispívali, ještě sleduje náš spankingový deník. Budu rád, pokud se kdokoliv ze čtenářek a čtenářů přidá do diskuse. Pokud budete mít zájem, přidám vaše názory přímo do článků, kde jsou lépe viditelné než v komentářích.

Tentokrát vás ještě jednou budu otravovat fundamentální otázkou všech humanitních věd a především psychologie, tj. co z našich vlastností jsme zdědili a co jsme se naučili během našeho života.
Ne, tentokrát nebudu dělat žádnou anketu, ale chci vysvětlit můj základní postoj k psychologii spankingu.

Proč pořád dokola toto téma?
Odpověď je zcela zásadní, protože pokud odpovíme, že jsme naši náklonnost ke spankingu zdědili, pak v dalším zkoumáme neměnný nebo jen velmi málo se měnící stav, na který nemá naše okolí žádný vliv.
Pokud ale připustíme, že naši náklonnost jsme si spíše vytvořili během života, pak je plně v našich rukou a můžeme ji rozvíjet, jak se nám (a lidem, se kterými jsme ve vztazích) líbí.

Psychologie a teorie vytvořených emocí
S rozvojem neurovědy, která poprvé umožňuje podívat se do mozku, co se v něm skutečně děje, přišla paní Lisa Feldman Barrett se zcela revoluční teorií (Theory of constructed emotion), jejíž název raději nebudu překládat, ale je to něco jako teorie vytvořených, naučených, zkonstruovaných emocí.
Nikdo asi nebude tvrdit, že naše znalosti jsme zdědili. Nikdo se nenarodil se znalostí Pythagorovy věty, museli jsme se ji naučit ve škole. Je to naučená, v naší šedé kůře mozkové zkonstruovaná, znalost.
Paní Lisa objevila, že s emocemi je to úplně stejné. Celý život se je učíme a je na nás, jak svoje emoce ovládáme nebo jim podléháme.

Podle dřívější teorie, která je plně na straně dědičnosti, emoce sídlí v jiné části mozku než je šedá kůra mozková, a zajišťují naši okamžitou nevědomou reakci (bez účasti šedé kůry mozkové) třeba v případě nebezpečí. To je ale nesmysl.

Když jedu autem a v protisměru nějaký šílenec v čepici s kšiltem začne předjíždět, leknu se, začnu prudce brzdit a uhnu ke straně. Tato okamžitá reakce se může dít bez účasti šedé kůry mozkové? A zdědil jsem to od koho, když nikdo z mých předků nejezdil v hustém provozu stokilometrovou rychlostí autem s posilovačem, automatickou převodovkou, ABS a spoustou pípátek?

Slibuji, že už vás dále nebudu otravovat s psychologickými teoriemi.
Hranice, kdy se nemůžeme rozhodnout, zda jsme vlastnost zdědili nebo ji odkoukali od našeho okolí, tedy především našich rodičů, sourozenců, prarodičů atd., je opravdu tenká.

Můj postoj je na straně zkonstruovaných emocí a to mně umožní podívat se v dalších dílech nejen na spanking, ale také do okrajových vod spankingu.

Chtěl bych zkoumat, co se vám na spankingu líbí, co vás vzrušuje a co naopak nemusíte, jaké nástroje, scénáře, oblečení, spankingové polohy a vůbec jaký druh spankingu máte rádi. A napište mně, co dalšího bychom mohli zkoumat.

Hlavním mým cílem je odpovědět na otázku, jak moc jsme my spankingoví lidé stejní nebo rozdílní.

70 ran koženým řemen za nestoudné řeči

https://canegirl777.tumblr.com/post/176456009491/70-ran-koženým-řemen-za-nestoudné-řeči-aneb-jak

Proč si říkám o výprask

https://canegirl777.tumblr.com/post/176455936496/proč-si-říkám-o-výprask

úterý 17. července 2018

Paní Vychovatelka: Problémy ve škole

Letní pohádka

Herta

O tisíc věcí se mlynářovic Hertička bála - jen o sebe ne. Starala se o stav vody v náhoně, o počet pytlů v mlýnici, i o další a další tolárky v truhličce, ale když rodiče spustili o námluvách - odbyla to smíchem! "Co bych se starala, když jsem na mlýn zbyla samotná??
......
A tady je Herta  od našeho oblíbeného autora Čajmrska.

pondělí 9. července 2018

První den prázdnin - koláž s povídkou

VYTVOŘIL: Ham-Handed dle komiksu Neprakty


Nejlépe je čitelná při 100% zvětšení; pokud ale máte třeba malý monitor a blbě se vám po něm posouvá, tak si ji rozřízněte (třeba) na tři, nebo kolik chcete stránek.

Samostatný text uveřejňuju pro ještě pohodlnější čtení zvlášť zde v tomto příspěvku na OKOUNU (ne proto, abych vás rafinovaně lákal do klubu, ale kvůli obtížnému formátování zde na blogu - musel bych to dělat dvakrát, a to... sorry!)
 
No ale schválně, která z VARIANT „komiksu“ - tedy hlavně nasazených dívčích hlaviček - se vám líbí nejvíc? :-)Podělte se v komentářích a nebo na fóru - každý ohlas potěší!
Váš Ham-H.

úterý 3. července 2018

Dostala na lavici prutem

https://evilstan.tumblr.com/post/175490189051

Dostala kartáčem na holou

http://aryon111.tumblr.com/post/174207501918/dad42-gatyca-she-got-the-spank-of-her

O nenasytné Jegoře

Tak, abychom ten příběh nějak - láry fáry - neprotahovali, stalo se to tehdy tenkrát, tamo – prý že až v těch Ruských Bylinách, nějak takhle…
Mladičký jinoch Timofej měl jít na vojnu. Ale – čert ví, co to jeho urozenému pánovi přeletělo přes nos, povídá tento Timkovi: „POSLOUCHEJ! BUĎ PŮJDEŠ NA VOJNU, A NECHÁŠ TU
......
O nenasytné Jegoře  nám napsal náš oblíbený autor a kreslíř Čajmrsk.

pondělí 2. července 2018

V nouzi poznáš kolegu

Zuzana, moje mladší kolegyně, klečela v rohu. Pohled na ní byl něco, co se často nevidí. Od bílého trička dolů byla nahá, její prdel byla červená a mezera mezi stehny se vpíjela do chocholky chloupků a, proč to tajit, i do jejího tajného místečka. Asi vás zajímá, jak se Zuzana do takové choulostivé situace dostala.
......
Povídka  V nouzi poznáš kolegu  je od našeho oblíbeného autora Roman39.

sobota 30. června 2018

Trest v práci

Soňa byla v práci. Dělala v malé restauraci zaměřené hlavně na studenou kuchyni. Pracovala tady necelé tři měsíce a šéf jí už svěřil vedení směny. Zrovna tam nebyl moc frmol a tak s kolegyní seděli v odpočívacím koutku. 
......
A tady je Trest v práci  od naší nové autorky Blondespankgirl.

pátek 25. května 2018

Velikonoční tanečky

Oba stáli na chodbě a dohadovali se kam ještě jít. Dnes už v pátek před velikonocemi dali zálohu, nebo jak se taky říká závdanek- vymrskali skoro všechny ženské, které znali. Některé si zaječely a pak si hladily pozadí, jiné se snažily tvářit jako že to nic. 
......
A tady jsou Velikonoční tanečky  od našeho autora A.Dvoracka.

čtvrtek 17. května 2018

Reportáž od spankingového soudu: Pozdní příchod na jednání spankingového soudu

Náš zvláštní zpravodaj ze spankingové soudní síně zaznamenal na jarním zasedání také případ pozdního příchodu na jednání.
Tento nešťastník přišel na jednání soudu o hodinu později a je jasné, že to nezůstalo bez trestu.
Soud rozhodl, že za každou minutu zpoždění dostane jednu ránu na holou. A tak z toho bylo nakonec 60 ran, z toho 20 ran koženou plácačkou, 20 ran jezdeckým bičíkem a nakonec 20 ran rákoskou.
Odsouzený se musel od pasu dolů svléknout a skončil na trestné lavici.
Tady vidíte výsledek:

http://aryon111.tumblr.com/post/173958958188/for-being-late-to-the-spanking-court

středa 16. května 2018

Svůdná sestřenice

Tolik se těšil na velikonoce, jak svou Jitku prožene. Bodejť by ne, taková temperamentní holka, plná srandy, to bude paráda, říkal si. Už si představoval, jak se mrskača mazlí s její roztouženou zadnicí a až ji bude mít v jednom ohni, tak skončí v jeho chladivých dlaních a on v jejím klíně. Pak se bude vrtět, nadzvedávat a 
......
A tady je Svůdná sestřenice  od našeho autora A.Dvoracka.

čtvrtek 10. května 2018

Reportáž od spankingového soudu: Pravidelné potrestání nenapravitelné delikventky Kláry

Určitě si vzpomínáte na nenapravitelnou delikventku slečnu Kláru.
Klára byla už dříve spankingovým soudem odsouzena za opakovanou prokrastinaci spojenou mimo jiné s vyhýbáním se jednáním soudu  k opakovaným návštěvám u spankingového soudu.

Tentokrát Kláru na trestné lavici čekal řemen a rákoska. A takhle to dopadlo:

http://aryon111.tumblr.com/post/173763691238

Když z pekla vysvobodit, tak ...

Čajmrskův obrázek čeká na doplnění textu, co říká princezna.

Pište do komentářů!


Reportáž od spankingového soudu: Žaloba na pana Dejmala za bordel za výtahem

Další z případů, který zaznamenal náš zvláštní zpravodaj od spankingového soudu, byl případ pana Dejmala.
Na pana Dejmala totiž přišla od paní Klotyldy Pilné  Žaloba za bordel za výtahem.

Po předvolání se pan Dejmal snažil všemožně zdůvodnit, proč nechává takový bordel ve společných prostorách za výtahem, a vyhnout se tak zaslouženému trestu.

Ale nepodařilo se mu to. Jak už to u spankingového soudu chodí, pan Dejmal skončil na trestné lavici a dobře připravené exekutorky vykonaly své dílo.

A tady je výsledek:

http://aryon111.tumblr.com/post/173761315738/after-a-thorough-caning

pondělí 23. dubna 2018

Reportáž ze spankingového soudu: Potrestání paní Irmy Koudelkové za neodpustitelné chování v internetové diskusi

Takto dopadly hýždě odsouzené Irmy Koudelkové po 150ti ranách řemenem a 150ti ranách rákoskou.
Trest byl vykonán na trestné lavici.

http://aryon111.tumblr.com/post/173227884618

Reportáž ze spankingového soudu: Žaloba na paní Irmu Koudelkovou za neodpustitelné chování v internetové diskusi

Pokračujeme v reportáži z Jarního zasedání Spankingového soudu.

Už docela dávno před jarním zasedáním do schránky Spankingového soudu dorazila

Žaloba na paní Irmu Koudelkovou za neodpustitelné chování v internetové diskusi od pana Jana Udavače.

Loňskému podzimnímu zasedání Spankingového soudu se paní Irma dovedně vyhnula, ale tentokrát už se jí to nepodařilo.

Paní Irma Koudelková byla předvolána.

Obhajoba recidivistky Koudelkové nepostrádala prvky grotesky. Zdlouhavě zdůvodňovala, že si myslela, že meteorologové, kteří nás varují, že bude ve dne světlo, v noci tma, že bude v zimě mrznout a sněžení říkají kalamita (jak na Sibiři, tři centimetry sněhu a u Muzea čtyři), plaší v případě hurikánu Irma taky jenom tak. 
Na základě tohoto zcela tendenčního popisu práce našich meteorologů a  nesprávné a nepřípustné analogie zakládala své neuvěřitelné zlehčování přírodní katastrofy. 
Dále prý čte v novinách jenom nadpisy a tam nebyla řeč o přesném umístění. (A na základě nadpisů měla drzost se k tomu vyjadřovat.) 
A prý nevadí, že to neví, protože se tam nechystá a proto nehrozí, že se ztratí. (Škoda.) 
A potom měla tu drzost tvrdit, že když se podívá na globus tak skutečně jsou ty dva oceány naproti sobě, a přece když se otočí zády, tak se pravo a levo vymění. (Cože?) 
Zdůvodnění zásadní zeměpisné neznalosti ohledně Atlantského a Tichého oceánu bydlištěm v úmoří Baltského moře už ani nekomentuji. 
Tato zcela účelová obhajoba s argumenty jak z první obecné, spolu s tím, že se ani nenamáhala se oslovovat soud plným oslovením "vážený spankingový soude", jí vynesla navýšení trestu na 150 ran řemenem a 150 rákoskou na holé hýždě.
Trest byl proveden s plným nasazením všech tří exekutorů. 
Na závěr slíbila, že se napříště vystříhá nevhodných výroků ohledně přírodních kalamit, což jí můžeme věřit, neboť další exces počasí již nebude pojmenován stejně jako výše uvedená delikventka.

A jak dopadlo pozadí paní Irmy Koudelkové po 150ti ranách řemenem a 150ti ranách rákoskou?

Tak to se možná dozvíte na spankingovém deníku někdy příště.

pátek 20. dubna 2018

Reportáž ze spankingového soudu: Nováková po výprasku

Fotky z výkonu trestu se vyvolat nepodařilo, ale naštěstí Spankingový soud byl tak prozíravý, že nařídil Novákové, aby zdokumentovala své pozadí druhý den po výprasku. To, aby exekutoři věděli, jak odvedli svoji práci.

Takže přece jen teď můžete vidět pozadí paní Novákové po výkonu trestu 180 ran na holé hýždě:

http://aryon111.tumblr.com/post/173126396838/after-caning

Reportáž ze spankingového soudu: Stížnost paní Kelišové na paní Novákovou - rozuzlení

Připomeňme si, že paní Kelišová poslala stížnost na paní Novákovou za narušování dobrých sousedských vztahů.
Soud dal příležitost paní Kelišové, aby stížnost doplnila návrhem tělesného trestu pro paní Novákovou.
Paní Kelišová ve své Odpovědi na výzvu požádala soud, aby Novákovou potrestal dostatečně důrazně, aby si od soudu odvezla pořádná jelita a modřiny na sedacích partiích.

A je tu jarní zasedání soudu a Nováková je předvolána k projednání stížnosti Kelišové.
Nováková se snaží zpochybnit věrohodnost Kelišové a celé její stížnosti. Obvinění uvedená ve stížnosti se ale Novákové nedaří vyvrátit. Soud navíc ve výpovědi Novákové shledává neúctu ke staré Kelišové.
Soud ukončuje výslech obviněné a vyhrazuje si čas na rozhodnutí o vině a případně výši trestu pro obviněnou. Stráž vyvádí obviněnou ze soudní síně.
Po poradě soudu je obžalovaná Nováková opět přivedena do soudní síně a předseda senátu Spankingového soudu vynáší následující rozsudek:

"Obžalovaná Nováková, Spankingový soud Vás shledal vinnou ze spáchání přestupků uvedených ve stížnosti Kelišové a za narušování dobrých sousedských vztahů budete potrestána výpraskem v celkové výši 180 ran, z toho 60 ran koženou plácačkou, 60 ran jezdeckým bičíkem a 60 ran rákoskou.
Při výkonu trestu budete přehnuta přes vehement a budete mít obnaženy hýždě.
Proti rozsudku není odvolání.
Rozsudek bude vykonán ihned.
Připravte se k výkonu trestu."

Paní Nováková se připravuje k výkonu trestu, ohýbá se přes trestný vehement a exekutoři Spankingového soudu se ujímají svého díla.

Pro ty, kteří se těší na fotky hýždí Novákové po výkonu trestu, mám smutnou zprávu. Fotky nebudou, přetrhl se mně film.úterý 17. dubna 2018

Reportáž ze spankingového soudu: Stížnost paní Kelišové na paní Novákovou - Výzva pro paní Kelišovou

Už vás jistě zajímá, jak se vyvíjela stížnost paní Kelišové na paní Novákovou.

Na stížnost paní Kelišové reagoval Aryon, soudce spankingového soudu, touto výzvou:

Výzva pro paní Kelišovou

pondělí 16. dubna 2018

Reportáž ze spankingového soudu: Stížnost paní Kelišové na paní Novákovou

V minulém týdnu proběhlo v Praze Jarní zasedání spankingového soudu.
Zvláštní zpravodaj našeho spankingového deníku byl samozřejmě u toho a vy se teď můžete dozvědět, jak to proběhlo, kdo byl nakonec odsouzen a kolik ran na holé pozadí kdo dostal.

A začneme případem této stížnosti: Stížnost paní Kelišové na paní Novákovou

Jeho očima

https://canegirl777.tumblr.com/post/172827879686/jeho-očima-dnes-jsem-zase-dostala-ale-napsat-o

Spanilomyslná panna Apolena

 "Né! Néé!! Nééé!!! Nééé...!!!" Ječela spanilomyslná panna Apoléna pištivě - a kroutila se, co jen macešiny ruce dovolovaly. To však nijak mnoho nebylo…! To spíš naopak… 
......
A tady je Spanilomyslná panna Apolena  od našeho oblíbeného autora a kreslíře Čajmrska.

čtvrtek 5. dubna 2018

ODBORNÁ LITERATURA: Výprasky & spol. ve starých zvycích našich předků

Ham-Handed: Je už sice po Velikonocích, ale dříve jsem to nestihl. Připravil jsem pro zájemce 40 stran tématických výpisků zaměřených na předmět našeho studia (a na blízce příbuzné saďourny) z tlusté etnografické knihy „Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře“ od Evy Večerkové (kterou tímto doporučuji celou!).

Více v mé předmluvě k tomu pelmelu; dodám jen, že - ne mou zásluhou! - je ta procházka českým rokem velice zábavná a i pro mne byla v mnohém objevná, jelikož se někdo něčím řeže, píchá, straší, pere... téměř furt, nejen na šmigrust a mikuláše!

Odkaz ke stažení zde: https://uloz.to/!8Qw0V7HqGlaw/vyprasky-spol-ve-starych-zvycich-nasich-predku_(pdf+odt+doc).zip - máte na výběr ze tří formátů.

Ilustrační obrázky jsem tentokrát nehledal, ani nepraktovské, chtěl jsem zachovat ten věcný styl publikace. Ale neodolám, abych nedal něco alespoň sem: zvláště s tím souvisí ten první, a to i kvůli mému alternativnímu textu (originál text Švandrlíkův je dole); ač jsem ten fórek vymyslel již před lety, přesně vystihuje mé nynější překvapení z knihy: výprasky jsou tam skutečně i na Vánoce, na Tři krále, do závdavku před Velikonocema... A to jsem tehdá považoval za dost velký úlet, ale kdepak - přesně tak to chodilo, však uvidíte! (A zde další dva Neprakty pro radost...)

(Obrázky asi známé, ale nikoliv snad příliš provařené)

Na místě je i OMLUVA: jelikož je v citacích použito nářečí, krajové názvy a slang a spousta různě střídané kurzívy, kterou nevzalo OCR, staly se pro mne korektury noční můrou, a jistě tam ještě spousta „překlepů“ zůstala, bohužel, líp to už nevychytám, po třech dnech už na to nevidím! :-)

Budu tedy - snad ještě více než jindy - rád za zpětnou vazbu v komentářích!

A pro ty, kterým by se tohle zdálo moc faktograficky suché a bez explicitních ilustrací holých zadků, nabízím náhradou, coby snad šťavnatější sousto, z velikonoc let minulých let třeba tento svůj obrázkový pelmel:
https://aryonstory.blogspot.nl/2015/04/ham-handeduv-velikonocni-obrazkovy.html

… a nebo tuhle nepokrytě „slintací“ spank-povídku, které si dodnes docela cením (byť obrázky již z půlky zmizely, ale to je život!), zdá se mi snad ještě aktuálnější!
https://aryonstory.blogspot.nl/2014/04/ceske-velikonocni-barbarstvi.html

Tak pěkné čtení na Jaro přeje všem
 Ham-H.                          

sobota 31. března 2018

Velikonoční výprasky na videu

Tady jsem pro vás vybral několik videí s velikonočním výpraskem.

Tímto bych vás chtěl vyzvat, jestli najdete jakékoliv zajímavé video nebo fotky s velikonočním výpraskem nebo takové video dokonce natočíte, budu rád, když mně je pošlete a já je na našem spankingovém deníku zveřejním.

Zlobivá holka dostala vařečkou

Velikonoční šlahačka

Velikonoce 2017

Velikonoce na Frekvenci 1

Velká noc 2011

středa 28. března 2018

Rebelka, provokatérka?!

Bude slečna Monika i nadále provokovat paní Vychovatelku?

Paní Vychovatelka nesnáší pozdní příchody a přísně je trestá, to jest 10 trestných ran rákoskou na nepřipravený, nezahřátý zadek za každou minutu.
Slečna Monika přišla o tři minuty později, takže ji hned na začátku čekalo 30 trestných ran.

pondělí 26. března 2018

sobota 24. března 2018

Vzpomínky známých žen na výprasky

Martina Navrátilová - tenistka

Ale pokud jsem to zasluhovala, potrestal mě doopravdy. Máma se řídila podle jeho příkazů, jenže když byl někdy pryč, říkávala:
"Tak dobře, ale tatínkovi ani muk!"
......
A tady jsou Vzpomínky známých žen  od našeho oblíbeného autora Tomáše.

čtvrtek 22. března 2018

SEN O LÉTĚ

Ještě sem Aryonovi přeposílám svou nejčerstvější veršovánku a koláž. Snad pobaví:

(Hoooodně zvětšovací!)


Koho by zajímaly původní zdrojové fotky, nebo chtěl text zvlášť, tak je to v tomto příspěvku v našem okouním klubu – i s DALŠÍMI TEXTOVÝMI BONUSY! :-)

Ham-Handed

sobota 17. března 2018

VELIKONOČNÍ RÉBUS - VÝZVA!

Ham-Handed 

Blíží se nám ty naše české svátky výprasků, a já včera v trafice objevil KŘÍŽOVKY s touto poetickou velikonoční tématikou!
Znalci vědí, že ten autor Renda byl (jediný?) žák Neprakty, a vlastně tu rubriku po něm převzal, a kreslí ji i trochu v tom jeho duchu...
No, bohužel to není totéž (taky málokdy kreslí nekonsensuální scénky a chybí vyděšené/vzteklé/plačtivé... výrazy slečen, což se mi líbí víc, než nějaké zvrhlé masochistky! :), ale je to v dnešní těžké době furt lepší, než drátem do oka!


... ta první je originál, ale měla dost divně šedivé vlasy (nic proti starším děvčicím, ale spíš mi přišlo, že jim to asi nějak v tisku nevyšlo?), tak ta druhá, blondýna s červenou mašlí, je moje barevně upravená varianta - zdá se mi to i logičtější, aby vyšla ta symetrie, ten fór: cop=pomlázka?).
No a pak tam byla ještě jedna stránka, kde jsou Velikonoce (podle obrázku) asi námětem tajemky? Kdo jí umí vyluštit? NAPIŠTE, JESTLI SE PODAŘÍ! Já to zkoušel, ale nebaví mě to, a neumím to - nikdy jsem snad nedoluštil nic.


PS: časopis stál pěkných pětadvacet korun, přesně! Náhoda?

Ham-Handed, z Okoun.cz